Transportarbete 2020

Godsvagnar

Trafikanalys har tidsserier som visar hur person- och godstransporterna inom Sverige har utvecklats på sikt. Tidsserien uppdateras med uppgifter för 2020.

Här hittar du statistiken för transportarbete