Transportarbete 2019

Lätt lastbil

Trafikanalys har tidsserier som visar hur person- och godstransporterna inom Sverige har utvecklats på sikt. Tidsserien uppdateras med uppgifter för 2019.

Här hittar du statistiken om transportarbete.