Tekniska förutsättningar

Vårt mål i utvecklingsarbetet är alltid att utveckla enligt standarder istället för specifika webbläsare och kontinuerligt hänga med i utvecklingen. Allt innehåll ska vara tillgängligt i alla typer av läsare, även om utseendet ibland kan skilja sig något i äldre webbläsare.

Vi har strävat efter att bygga vår webbplats i enlighet med riktlinjerna i E-delegationens Vägledning för webbutveckling.

Användning  av Javascript

Alla ska kunna ta del av informationen på webbplatsen utan Javascript påslaget. Däremot kommer vissa funktioner inte att fungera som tänkt med Javascript avslaget, exempelvis fungerar inte sökfunktion och den  filterfunktion som visas ovanför vissa listningar utan Javascript.

Webbläsarkompatibilitet

Vår webbplats visas bäst i moderna webbläsare av senare slag. Webbplatsen är upplevs bäst med de två senaste versionerna av:

  • Mozilla Firefox
  • Internet Explorer IE version 9 och framåt
  • Chrome
  • Safari

Kända webbläsarproblem på vår webbplats

Internet Explorer 8

För våra nyckeltal visar vi pilar som indikerar trenden för ett hur ett nyckeltal utvecklas. Dessa pilar visas i moderna webbläsare i fem olika nivåer. I Internet Explorer 8 visas indikationen i tre nivåer. Det innebär i praktiken att informationen kan upplevas olika beroende på använd webbläsare.

Mer om webbplatsen