Målportalen stängd för omarbetning

På Trafikanalys målportal har vi redovisat utvecklingen av de indikatorer och mått som används vid den årliga uppföljningen av Sveriges transportpolitiska mål.

För närvarande pågår en utveckling av strukturen för denna uppföljning, samtidigt som de tekniska förutsättningarna på webbplatsen förändrats. Av denna anledning har vi valt att tills vidare ta ned Målportalen för att senare återkomma med en mer uppdaterad produkt i lämplig form.