""


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Publicering av tabeller, statistikblad och pressmeddelande om luftfarten under 2021.

Här hittar du statistiken för luftfart


Samråd om en drönarstrategi 2.0 har påbörjats


Europeiska kommissionen har påbörjat ett arbete med en strategi för drönare som syftar till att åstadkomma ett smart och hållba...

Föreslagna styrmedel för flyget beräknas öka kostnaderna för att flyga med 8 procent


Styrmedlen som syftar till att minska flygets klimatavtryck kommer att öka kostnaderna för att flyga med 8 procent enligt...