Luftfart 2020

""


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Publicering av tabeller, statistikblad och pressmeddelande om luftfarten under 2020.

Här hittar du statistiken för luftfart


Högre differentiering av start- och landningsavgifter


Transportstyrelsen har haft uppdraget att analysera möjligheterna till en högre different­iering av start- och landningsavgifte...

Coronapandemin och brexit ökar förhoppning om reformering av EU:s luftrum


  Europeiska Kommissionen avser att utnyttja ett försenat avtal om coronapandemins inverkan på luftfarten och brexit för att...