Luftfart 2020

""


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Publicering av tabeller, statistikblad och pressmeddelande om luftfarten under 2020.

Här hittar du statistiken för luftfart


Flyget kan bli klimatneutralt 2050


Flera organisationer inom luftfartsområdet uppger att de genom en kombination av energieffektivisering, hållbara bränslen och...