Luftfart 2018

Flygplansmotor

Publicering av tabeller, statistikblad och pressmeddelande om luftfarten under 2018.

Läs mer om Luftfart 2018 här


EASA certifierar första elflygplanet


EU:s flygsäkerhetsmyndighet, EASA, har för första gången typcertifierat ett elflygplan.