Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Flygplansvinge

Luftfart 2017


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Publicering av tabellverk och pressmeddelande om luftfarten under 2017.

När och var?

Tid: 09:30, 2018-03-27Brittiska bolag varnar för stora störningar som en följd av Brexit


Flyget är en sektor som är hårt reglerad, och därmed särskilt känslig för vad som beslutas – eller inte beslutas i Brexit-förha...

EU kan grusa Storbritanniens förhoppningar om att få stanna i EASA


Storbritannien kan komma att uteslutas ur den europeiska flygsäkerhetsorganisationen EASA, som en följd av Brexit. Det kan leda...

Enhetliga regler för drönare


EU:s medlemsländer har godkänt en översyn av EU:s förordning om luftfartssäkerhet (EASA-förordningen) som del i arbetet med den...