Flygtrafik - vecka 41

""

 

Coronapandemins effekter syns allra tydligast för flyget. Vi använder som indikatorer för flygtrafiken antal inrikes landningar respektive antal utrikes starter och landningar sammantaget, på svenska flygplatser. Detta kallas nedan inrikes respektive utrikes flygningar.

Flygtrafiken i Sverige har återhämtat sig en del från bottennivån i början av pandemin. Inrikestrafiken låg vecka 41 i år 55 procent lägre än motsvarande vecka 2019 (Figur 1). Motsvarande för utrikestrafiken var 69 procent lägre (Figur 2). Sammantaget minskade inrikes- och utrikestrafiken med 64 procent.

Dessutom minskade antal överflygningar i svenskt luftrum med 65 procent under vecka 41, jämfört med samma vecka 2019. Flygtrafiken har minskat i hela Europa. Vecka 41 var antalet flygningar i Europa 56 procent färre än samma vecka 2019 (Figur 3).  

Figur 1. Antal flygningar i inrikes flygtrafik, per vecka (11-41) år 2019 respektive 2020.
Källa: LFV (Luftfartsverket)

Figur 2. Antal flygningar i utrikes flygtrafik, per vecka (11-41) år 2019 respektive 2020.
Källa: LFV (Luftfartsverket)

Figur 3. Antal flygningar i Europa, per vecka (11-41) år 2019 respektive 2020.
Källa: Eurocontrol

Antal passagerare som passerar svenska flygplatser har minskat ännu mer än antalet flygningar. I inrikestrafiken minskade antalet passagerare med 76 procent i augusti i år jämfört med september 2019 och i utrikestrafiken minskade antalet passagerare med 85 procent (Figur 4).

Figur 4. Antal in- och utrikespassagerare som passerade svenska flygplatser. Procentuell skillnad per månad 2020 jämfört med samma månad 2019.
Källa: Transportstyrelsen

Flygtrafiken har med andra ord minskat dramatiskt i samband med coronapandemin och ligger sedan slutet av mars kvar på en extremt låg nivå. Efter att restriktioner har lättats har det skett en viss om än långsam återhämtning.

Mer information


Coronapandemin och brexit ökar förhoppning om reformering av EU:s luftrum


  Europeiska Kommissionen avser att utnyttja ett försenat avtal om coronapandemins inverkan på luftfarten och brexit för att...

EU förlänger undantag för att undvika “spökflygningar”


Europeiska kommissionen har kommit överens om att förlänga ett undantag från reglerna för start och landning av flygplan i...

Elflyg öppnar för nya möjligheter


Flygets klimatpåverkan behöver minska för att målen inom klimatområdet ska nås, och elflyg kan vara en del av lösningen på sikt...