Gör ditt eget statistikurval

Statistiken syftar till att ge en helhetsbild av luftfartssektorn och dess utveckling. Uppgifterna om flygverksamheten omfattar svenska trafikflygplatser där det bedrivs civil luftfart i regelbunden trafik eller chartertrafik - statliga, kommunala och privata. Uppgifter om olyckshändelser omfattar haverier med svenskregistrerade motordrivna luftfartyg, samt haverier i Sverige oavsett nationalitet på luftfartyget.

Här kan du gör ett eget urval ur den officiella statistiken på området. Genom ett enkelt urval kan du exempelvis skapa en tidsserie eller ett diagram ur den befintliga statistiken. 

Till höger på den här sidan hittar du också en guide som kan hjälpa dig att göra ett urval. Här hittar du också en video som visar hur ett urval kan gå till.

Logotyp Officiell statistik