Statistikens ändamål och innehåll

Statistiken beskriver civil luftfart i Sverige. Det huvudsakliga fokuset är trafik och transporter av passagerare, frakt och post. Statistiken belyser även infrastruktur, luftfartyg och olyckshändelser.

Statistikens framställning

Undersökningen är en totalundersökning som baseras på administrativa uppgifter från register och uppgifter från svenska kommersiella trafikflygplatser som Transportstyrelsen redan samlar in för andra ändamål än officiell statistik.

Statistikens kvalitet

Det finns en underskattning av avstånden i statistiken. För utrikestrafik utgår vi ifrån avståndsmatriser framtagna av Eurostat. Dock saknar Eurostats matriser flygavstånd för närmare 30 procent av den flugna sträckan. Det innebär att flygavstånd saknas för 5 procent av passagerarna och 4 procent av den totala mängden flygbefordrad frakt.

Gör ditt eget statistikurval

Statistiken syftar till att ge en helhetsbild av luftfartssektorn och dess utveckling. Uppgifterna om flygverksamheten omfattar svenska trafikflygplatser där det bedrivs civil luftfart i regelbunden trafik eller chartertrafik - statliga, kommunala och privata. Uppgifter om olyckshändelser omfattar haverier med svenskregistrerade motordrivna luftfartyg, samt haverier i Sverige oavsett nationalitet på luftfartyget.

Här kan du gör ett eget urval ur den officiella statistiken på området. Genom ett enkelt urval kan du exempelvis skapa en tidsserie eller ett diagram ur den befintliga statistiken. 

Till höger på den här sidan hittar du också en guide som kan hjälpa dig att göra ett urval. Här hittar du också en video som visar hur ett urval kan gå till.

Logotyp Officiell statistik


Ditt urval

Välj produkt

Välj produkt nedan.


Välj mått

Gör ditt val av mått nedan.


Välj period


Välj indelning

Gör ditt val av indelning nedan.


Filtrera resultat

Visa resultat som: