Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Ylva Eriksson

bild på en medarbetare
Kvalificerad utredare ylva.eriksson@trafa.se 010-414 42 15 076-128 74 18 Analys och granskning

En buss

Yttrande över betänkandet - En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet


Trafikanalys har yttrat sig över det nämnda betänkandet och tillstyrker de huvudsakliga förslagen. Vi ställer oss positiva till...

Personbil på landsväg

Yttrande över betänkandet "Ett land att besöka - en samlad politik för turism och växande besöksnäring"


Trafikanalys har anmodats att yttra sig över betänkandet - Ett land att besöka. En samlad politik för turism och växande...

""

Sårbarheter i transportsystemet


Möjligheten att nyttja transportsystemet kan begränsas av många olika anledningar. Förändringar i klimatet, tekniska system,...