Ylva Eriksson

bild på en medarbetare
Kvalificerad utredare ylva.eriksson@trafa.se 010-414 42 15 076-128 74 18 Analys och granskning

""

Sårbarheter i transportsystemet


Möjligheten att nyttja transportsystemet kan begränsas av många olika anledningar. Förändringar i klimatet, tekniska system,...

Personbil på landsväg

Yttrande över betänkandet "Ett land att besöka - en samlad politik för turism och växande besöksnäring"


Trafikanalys har anmodats att yttra sig över betänkandet - Ett land att besöka. En samlad politik för turism och växande...

En buss

Yttrande över betänkandet - En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet


Trafikanalys har yttrat sig över det nämnda betänkandet och tillstyrker de huvudsakliga förslagen. Vi ställer oss positiva till...