bild på en medarbetare
Kvalificerad utredare (tjänstledig) Avdelningen för styrmedels- och omvärldsanalys

Bevakning 5 oktober


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 5 oktober. 

Bevakning 2 oktober


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 2 oktober. 

Bevakning 1 oktober


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 1 oktober. 

Bevakning 30 september


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 30 september. 

Bevakning 29 september


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 29 september. 

""

Risker och sårbarheter med uppkopplade, samverkande och automatiserade vägfordon


Utvecklingen mot att allt fler fordon kopplas upp, samverkar och automatiseras medför att fler verksamheter exponeras mot...

Bevakning 28 september


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 28 september. 

Bevakning 25 september


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 25 september. 

Bevakning 24 september


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 24 september. 

Bevakning 23 september


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 23 september. 

Bevakning 22 september


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 22 september. 

Bevakning 21 september


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 21 september. 

Bevakning 18 september


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 18 september. 

Bevakning 17 september


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 17 september. 

Bevakning 16 september


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 16 september. 

Bevakning 15 september


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 15 september. 

Bevakning 14 september


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 14 september. 

Bevakning 11 september


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 11 september. 

Bevakning 10 september


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 10 september. 

Bevakning 9 september


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 9 september. 

Bevakning 8 september


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 8 september. 

Bevakning 7 september


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 7 september. 

Bevakning 4 september


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 4 september. 

Bevakning 3 september


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 3 september. 

Bevakning 2 september


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 2 september. 

Bevakning 1 september


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 1 september. 

Bevakning 31 augusti


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 31 augusti. 

Bevakning 28 augusti


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 28 augusti. 

Bevakning 27 augusti


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 27 augusti. 

Bevakning 26 augusti


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 26 augusti. 

Bevakning 25 augusti


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 25 augusti. 

Bevakning 24 augusti


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 24 augusti. 

Bevakning 19 augusti


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 19 augusti. 

Bevakning 18 augusti


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 18 augusti. 

Bevakning 17 augusti


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 17 augusti. 

Bevakning 14 augusti


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 14 augusti.

Bevakning 13 augusti


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 13 augusti.

Bevakning 12 augusti


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 12 augusti.

Bevakning 11 augusti


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 11 augusti.

Bevakning 10 augusti


Omvärldsbevakning av covid-19 den 10 augusti.

Bevakning 24 juli


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 24 juli.

Bevakning 23 juli


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 23 juli.

Bevakning 22 juli


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 22 juli.

Bevakning 21 juli


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 21 juli.

Bevakning 20 juli


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 20 juli.

fotoMostphotos_KirsiForsberg

Åtgärder för en grön nystart av transportsystemet


Hur ska transportsystemet startas på nytt efter coronapandemin? Som inspiration har Trafikanalys sammanställt olika åtgärder so...

Bevakning 26 juni


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 26 juni.

Bevakning 25 juni


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 25 juni.

Bevakning 24 juni


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 24 juni.

Bevakning 23 juni


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 23 juni.

Bevakning 22 juni


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 22 juni.

Bevakning 18 juni


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 18 juni.

Bevakning 17 juni


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 17 juni.

Bevakning 16 juni


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 16 juni.

Bevakning 15 juni


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 15 juni.

Bevakning 12 juni


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 12 juni.

Bevakning 11 juni


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 11 juni.

Bevakning 10 juni


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 10 juni.

Bevakning 9 juni


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 9 juni.

Bevakning 8 juni


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 8 juni.

Bevakning 5 juni


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 5 juni.

Bevakning 4 juni


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 4 juni.

Bevakning 3 juni


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 3 juni.

Bevakning 2 juni


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 2 juni.

Bevakning 1 juni


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 1 juni.

Bevakning 29 maj


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 29 maj.

Bevakning 28 maj


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 28 maj.

Bevakning 27 maj


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 27 maj.

Bevakning 26 maj


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 26 maj.

Bevakning 25 maj


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 25 maj.

Bevakning 20 maj


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 20 maj

Bevakning 19 maj


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 19 maj

Bevakning 18 maj


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 18 maj

Bevakning 15 maj


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 15 maj

Bevakning 14 maj


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 14 maj

Bevakning 13 maj


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 13 maj

Bevakning 12 maj


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 12 maj

Bevakning 11 maj


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 11 maj.

Bevakning 8 maj


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 8 maj.

Bevakning 7 maj


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 7 maj.

Bevakning 6 maj


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 6 maj.

Bevakning 5 maj


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 5 maj.

Bevakning 4 maj


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 4 maj.

Bevakning 30 april


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 30 april.

Bevakning 29 april


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 29 april.

Bevakning 28 april


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 28 april.

Bevakning 27 april


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 27 april.

Bevakning 24 april


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 24 april.

Bevakning 23 april


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 23 april.

Bevakning 22 april


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 22 april.

Bevakning 21 april


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 21 april.

Bevakning 20 april


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 20 april.

Bevakning 17 april


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 17 april.

Bevakning 16 april


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 16 april.

Bevakning 15 april


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 15 april.

Bevakning 14 april


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 14 april.

Bevakning 9 april


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 9 april.

Bevakning 8 april


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 8 april.

Bevakning 7 april


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 7 april.

Bevakning 3 april


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 3 april.

Bevakning 1 april


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 1 april.

Bevakning 31 mars


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 31 mars.

Bevakning 30 mars


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 30 mars.

Bevakning 27 mars


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 27 mars.

Bevakning 26 mars


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 26 mars.

Bevakning 24 mars


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 24 mars.

Bevakning 23 mars


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 23 mars.

Bevakning 19 mars


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 19 mars.

Bevakning 18 mars


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 18 mars.

Bevakning 17 mars


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 17 mars.

Bevakning 16 mars


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 16 mars.

""

Digitaliserad transportbransch öppnar för IT-angrepp


Att se över och öka IT-säkerheten i transportbranschen har blivit allt viktigare när automatiseringen tilltar. Frågan är hur vä...

""

Sårbarheter i transportsystemet


Möjligheten att nyttja transportsystemet kan begränsas av många olika anledningar. Förändringar i klimatet, tekniska system,...

Personbil på landsväg

Yttrande över betänkandet "Ett land att besöka - en samlad politik för turism och växande besöksnäring"


Trafikanalys har anmodats att yttra sig över betänkandet - Ett land att besöka. En samlad politik för turism och växande...

En buss

Yttrande över betänkandet - En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet


Trafikanalys har yttrat sig över det nämnda betänkandet och tillstyrker de huvudsakliga förslagen. Vi ställer oss positiva till...