Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
bild på en medarbetare

Ylva Ericsson

Kvalificerad utredare ylva.ericsson@trafa.se 010-414 42 35 076-128 74 21 Utvärdering, nulägesanalys och statistik Ylva arbetar med analys och utredning, och frågor som rör sårbarhet i transportsystemet.

En buss

Yttrande över betänkandet - En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet


Trafikanalys har yttrat sig över det nämnda betänkandet och tillstyrker de huvudsakliga förslagen. Vi ställer oss positiva till...

Personbil på landsväg

Yttrande över betänkandet "Ett land att besöka - en samlad politik för turism och växande besöksnäring"


Trafikanalys har anmodats att yttra sig över betänkandet - Ett land att besöka. En samlad politik för turism och växande...

Sårbarheter i transportsystemet


Möjligheten att nyttja transportsystemet kan begränsas av många olika anledningar. Förändringar i klimatet, tekniska system,...