Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Torbjörn Stenbeck

Torbjörn Stenbeck

Kvalificerad utredare torbjorn.stenbeck@trafa.se 010-414 42 15 076-128 74 18 Analys och granskning Torbjörn arbetar med transportmodeller, samhällsekonomi och kvalitetsgranskning av beslutsunderlag för infrastrukturplanering.

Godståg i trafik

I samgodsmodellens kölvatten - att följa arbetet med modellutveckling


Trafikanalys har bett VTI ta fram en rapport som kan ligga till grund för vårt fortsatta arbete med uppdraget att kontinuerligt...

Vit lastbil på en väg

Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2015


Trafikanalys redovisar Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser för år 2015.

Lastbilar på väg

Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2017


Trafikanalys har regeringens uppdrag att kontinuerligt följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomi...

Tussilago

Yttrande över betänkandet "Att främja gröna obligationer"


Direktivet till utredningen definierar gröna obligationer som obligationer där intäkterna investeras i projekt som är...