Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Pieter Vlag

bild på en medarbetare
Statistiksamordnare pieter.vlag@trafa.se 010-414 42 06 076-128 74 34 Utvärdering, nulägesanalys och statistik

Kvalitetsarbete inom statistik


Vi på Trafikanalys arbetar målmedvetet för att statistiken ska ha hög kvalitet, samtidigt som vi ska använda egna och andras...

Sveriges officiella statistik


Trafikanalys är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom områdena transporter och...

Statistik som öppen data - API


Företag och privatpersoner kan få tillgång till Trafikanalys statistik inom transportområdet via öppna data och använda den för...

""

Transportstatistiken blir lättare att använda


Nu gör Trafikanalys statistiken på transportområdet mer tillgänglig. Via en ny statistikpresentation på www.trafa.se kan besöka...