Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Mats Viklund

Mats Wiklund

Kvalificerad statistiker mats.wiklund@trafa.se 010-414 42 32 076-128 74 32 Utvärdering, nulägesanalys och statistik Mats har utvecklingsansvar för persontransporter. Mats arbetar också med statistik om resvaneundersökningar (RES/RVU) och kollektivtrafik. Mats sitter med i användarrådet för kollektivtrafikstatistik.

Regional linjetrafik


Statistiken beskriver den regionala linjelagda kollektivtrafiken i landet, både den samhällssubventionerade och den kommersiell...

Kommersiell linjetrafik på väg


Statistiken beskriver linjelagd kollektivtrafik som bedrivs av kollektivtrafikföretag i egen regi och på helt kommersiella...

Resvanor


Trafikanalys ansvarar för resvaneundersökningar. Den nationella resvaneundersökningen, RVU Sverige, handlar om människors dagli...

Persontransportrådet - användarråd för persontransportstatistik


För att hålla kontakt med användarna av statistik har Trafikanalys användarråd. Där träffar vi statistikanvändare och diskutera...

Flera par fötter som går på golv

Lokal och regional kollektivtrafik 2016


Publicering av statistikrapport och tabellverk Lokal och regional kollektivtrafik 2016.

Buss vid bushållsplats

Kommersiell linjetrafik på väg 2016


Publicering av kortrapport och tabell.