Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Märit Izzo

Märit Izzo

Kvalificerad utredare marit.izzo@trafa.se 010-414 42 14 076-128 74 10 Utvärdering, nulägesanalys och statistik Märit gör utredningar inom det transportpolitiska området, med särskilt fokus på energisystem och miljöeffekter.

Två lastbilar på väg

Lastbilars klimat­effektivitet och utsläpp


De klimatpåverkande utsläppen från transporter med tunga och lätta lastbilar har, till skillnad mot andra trafikslag, ökat vilk...

Bil som tankas

Peak car i sikte?


Under 50- och 60-talen samt början på 70-talet i det närmaste exploderade antalet personbilar per invånare i Sverige liksom i...

Ett skepp

Nya bränslen inom SECA


Trafikanalys följer utvecklingen inom sjöfarten efter att kravet på svavelhalten i marint bränsle inom SECA skärptes första...

Elbil som laddas

Tillsyn över installationer för alternativa drivmedel


Remissyttrande över promemorian "Tillsyn över installationer för alternativa drivmedel" (N2017/00472/MRT).