Jonas Ingman

bild på en medarbetare
statistiker jonas.ingman@trafa.se 010-414 42 49 073-310 82 91 Avdelningen för statistik

""

Hur många mopedbilar och A-traktorer finns det?


I slutet av 2021 fanns det drygt 16 000 mopedbilar och knappt 45 000 A-traktorer registrerade i Sverige. Jämfört med året innan...

Lätta lastbilar


Under 2022 genomför Trafikanalys den första fullskaliga pilotundersökningen av lätta lastbilars trafik och transporter. Statist...

""

Fordon 2021


Kompletterande statistikuppgifter om körkort publiceras i Fordon 2021.

Foto: Mostphotos

Fordon 2021


Publicering av tabeller, statistikblad och pressmeddelande om vägfordon under 2021. Uppgifter om körkort publiceras 4 mars.

Fordon på väg


Statistiken beskriver den svenska fordonsparken. Det gäller beståndet av fordon, nyregistreringar, avregistreringar samt...

Körsträckor med svenskregistrerade fordon


Statistiken visar antalet kilometer som körs av svenskregistrerade personbilar, lastbilar, bussar och motorcyklar under ett år....

Användarrådet för statistik om persontransporter


För att hålla kontakt med användarna av statistik har Trafikanalys användarråd. Där träffar vi statistikanvändare och diskutera...

Postverksamhet


Vår statistik om postverksamhet beskriver den svenska postsektorns infrastruktur, operatörer och volym.

Luftfart


Statistiken beskriver utvecklingen i den svenska luftfartssektorn utifrån trafik och transporter, infrastruktur, luftfartyg sam...

Resvanor


Trafikanalys ansvarar för den nationella resvaneundersökningen, RVU Sverige. Den handlar om människors dagliga resande, vid vil...

Televerksamhet


Vår statistik om televerksamhet beskriver den svenska telesektorns infrastruktur, operatörer, trafikvolym och ekonomi.