Hanna Skystedt

Hanna Skystedt
Statistiker hanna.skystedt@trafa.se 010-414 42 24 076-128 74 22 Avdelningen för statistik