Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
bild på en medarbetare

Gelaye Holmér

Statistiker gelaye.holmer@trafa.se 010-414 42 45 072-520 24 61 Utvärdering, nulägesanalys och statistik Gelaye arbetar med statistisk analys och metod, databaser.

Lastbilstrafik


Statistiken om lastbilstrafik beskriver trafik och transporter med svenskregistrerade lastbilar såväl inom Sverige som utomland...

Utländska lastbilar


Statistiken omfattar de utländska lastbilarnas transporter till, från och inom Sverige. Uppgifterna jämförs med de svenska...

Trafikarbete på svenska vägar


Statistiken ger en bild av antalet kilometer som körs på de svenska vägarna under ett år. Det görs genom en modell som baseras ...