bild på en medarbetare
Statistiker (tjänstledig) Avdelningen för statistik

""

Trafikarbete på svenska vägar 2018


Publicering av tabeller om trafikarbetet på de svenska vägarna under 2018.

Lastbilar på väg

Lastbilstrafik 2019 kvartal 2


Publicering av tabeller för lastbilstrafiken under andra kvartalet 2019.

Körsträckor med svenskregistrerade fordon


Statistiken visar antalet kilometer som körs av svenskregistrerade personbilar, lastbilar, bussar och motorcyklar under ett år....