Gelaye Holmér

bild på en medarbetare
Statistiker gelaye.holmer@trafa.se 010-414 42 45 072-520 24 61 Utvärdering, nulägesanalys och statistik Gelaye arbetar med statistisk analys och metod, databaser.

Transportarbete


Trafikanalys har tidsserier som visar hur person- och godstransporterna inom Sverige utvecklats på sikt.

""

Trafikarbete på svenska vägar 2018


Publicering av tabeller om trafikarbetet på de svenska vägarna under 2018.

Lastbilar på väg

Lastbilstrafik 2019 kvartal 2


Publicering av tabeller för lastbilstrafiken under andra kvartalet 2019.

Trafikarbete på svenska vägar


Statistiken ger en bild av antalet kilometer som körs på de svenska vägarna under ett år. Det görs genom en modell som baseras ...

Utländska lastbilar


Statistiken omfattar de utländska lastbilarnas transporter till, från och inom Sverige. Uppgifterna jämförs med de svenska...

Lastbilstrafik


Statistiken om lastbilstrafik beskriver trafik och transporter med svenskregistrerade lastbilar såväl inom Sverige som utomland...