Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Fredrik Lindberg

Fredrik Lindberg

Statistiker fredrik.lindberg@trafa.se 010-414 42 36 076-128 74 01 Utvärdering, nulägesanalys och statistik Fredrik arbetar med statistisk analys, kollektivtrafikutbud, tågförseningar och bantrafik.

Tåg på bro i sommarlandskap

Förseningar i persontågstrafiken - mått och metoder


Trafikanalys ansvarar för den officiella statistiken om bland annat järnvägs-trafiken. Tågens förseningar ingår inte i denna...

Pendeltåg i sommarlandskap

Punktlighet på järnväg - en blivande del av Sveriges officiella statistik


"Punktlighet på järnväg" använder Trafikanalys som ett samlingsbegrepp för statistik om såväl tågens rättidighet som förseninga...

Järnvägstransporter


Statistiken beskriver huvuddragen av utvecklingen i järnvägstransporterna.

Punktlighet på järnväg


Statistiken beskriver utvecklingen av punktligheten i persontransporterna på järnväg i Sverige. 

Bantrafik


Statistiken beskriver utvecklingen för järnvägar, spårvägar och tunnelbana.

Tåg i snö

Vart tredje tåg försenat eller inställt


Under 2015 blev vart tredje persontåg inställt eller försenat till sin slutstation. Av de 943 365 tåg som avgick kom bara 65...

Vägtrafikskadade i sjukvården


Statistiken beskriver den årliga utvecklingen av antal svårt skadade personer i vägtrafikolyckor.

Pendeltåg i sommarlandskap

Bantrafik 2016


Publicering av tabellverk Bantrafik 2016. Publiceringen består av ett urval av tabeller och figurer ur Bantrafik 2016 som...

Tåg på bro i sommarlandskap

Järnvägstransporter 2017 kvartal 1


Publicering av tabellverk Järnvägstransporter 2017 kvartal 1.

Snabbtåg i Kina

Punktlighet på järnväg


Publicering av tabellverk om Punktlighet på järnväg 2017 kvartal 2.

Godsvagnar

Järnvägstransporter 2017 kvartal 2


Publicering av tabellverk Järnvägstransporter 2017 kvartal 2.

Pågatåg och vindkraftsnurror

Punktlighet på järnväg 2017 kvartal 3


Publicering av tabellverk om Punktlighet på järnväg 2017 kvartal 3.

Godståg i trafik

Järnvägstransporter 2017 kvartal 3


Publicering av tabellverk Järnvägstransporter 2017 kvartal 3.

Godståg i trafik

Bantrafik 2016


Publicering av statistikrapport Bantrafik 2016.

Godståg i trafik

Behov av statistik om godstågens tillförlitlighet — en förstudie


Trafikanalys har identifierat att det finns önskemål om att officiell statistik om godstågens tillförlitlighet utvecklas. Den...

Tåg passerar station

Regeringsuppdrag om ökad kunskap om järnvägstransporter


Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att föreslå åtgärder för att utveckla dagens statistik och kunskapsunderlag om...

Godsvagnar

Nytt projekt utvecklar statistiken om godståg


Trafikanalys bedriver just nu ett projekt för att utforma ett förslag på innehåll till ny officiell statistik om godstågens...