Fredrik Lindberg

Fredrik Lindberg
Kvalificerad statistiker fredrik.lindberg@trafa.se 010-414 42 36 076-128 74 01 Avdelningen för statistik Fredrik arbetar med statistisk analys, kollektivtrafikutbud och inom statistiken med: bantrafik, järnväg, tågförseningar, tunnelbana, spårvagn, kollektivtrafik, färdtjänst samt internationell statistik.