Fredrik Lindberg
Kvalificerad statistiker fredrik.lindberg@trafa.se 010-414 42 36 076-128 74 01 Avdelningen för statistik Fredrik arbetar med statistisk analys, kollektivtrafikutbud och inom statistiken med: bantrafik, järnväg, tågförseningar, tunnelbana, spårvagn, kollektivtrafik, färdtjänst samt internationell statistik.

Dubbelkopplat tåg

Järnvägstransporter 2021 kvartal 3


Publicering av statistiktabeller om järnvägstransporter under tredje kvartalet 2021.

Tågresenärer Foto:Mostphotos

Punktlighet på järnväg 2021 kvartal 3


Publicering av tabeller om punktligheten på järnväg under tredje kvartalet 2021.

Godståg i trafik

Järnvägstransporter 2021 kvartal 2


Publicering av statistiktabeller för järnvägstransporter under det andra kvartalet 2021.

Tågpassagerare Foto Jan-Erik Kaiser, Mostphotos

Punktlighet på järnväg 2021 kvartal 2


Publicering av statistiktabeller om punktligheten på järnväg under andra kvartalet 2021.

Buss på stenbro

Kommersiell linjetrafik på väg 2020


Publicering av statistiktabeller och statistikblad om kommersiell linjetrafik på väg för 2020.

Buss, spårvagn och personbilar Foto: Göran Ekeberg/Mostphotos

Regional linjetrafik 2020


Publicering av tabeller och statistikblad om regional linjetrafik för 2020.

Färdtjänst Foto:Alexander Farnsworth & Mostphotos

Färdtjänst och riksfärdtjänst 2020


Publicering av tabeller, statistikblad och pressmeddelande om färdtjänst och riksfärdtjänst under 2020.

Godsvagnar Foto Lars Johansson/Mostphotos

Järnvägstransporter 2021 kvartal 1


Publicering av statistiktabeller om järnvägstransporter under första kvartalet 2021.

Godsvagnar

Bantrafik 2020


Publicering av statistiktabeller om bantrafiken under 2020.

Foto Michael Erhardsson/Mostphotos

Bantrafikskador 2020


Publicering av tabeller och statistikblad samt pressmeddelande om bantrafikskador under 2020.

Pendeltåg på Stockholms centra

Punktlighet på järnväg 2021 kvartal 1


Publicering av tabeller för punktligheten på järnväg under första kvartalet 2021.

Dubbelkopplat tåg

Punktlighet på järnväg 2020


Publicering av tabeller om punktligheten på järnväg under helåret 2020.

Godsvagnar

Järnvägstransporter 2020 kvartal 4


Publicering av tabeller för järnvägstransporter 2020 under kvartal 4.

Ankommande resenärer med tåg

Punktlighet på järnväg 2020 kvartal 4


Publicering av statistiktabeller om punktligheten på järnväg under fjärde kvartalet 2020. 

Pendeltåg på Stockholms centra

Halverat resande på järnväg under andra kvartalet


Efter flera år med ökat järnvägsresande i Sverige innebar första halvåret 2020 en kraftig minskning. Minskningen var som störst...

Ankommande resenärer med tåg

Persontågens tillförlitlighet på en fortsatt hög nivå


Efter ett år med rekordhög tillförlitlighet har inledningen av 2020 fortsatt i samma spår. Nästan 94 procent av tågen var i tid...

Tågpassagerare Foto Jan-Erik Kaiser, Mostphotos

Järnvägstransporter 2020 kvartal 3


Publicering av statistiktabeller om järnvägstransporter under tredje kvartalet 2020.

Dubbelkopplat tåg

Punktlighet på järnväg 2020 kvartal 3


Publicering av tabeller om punktligheten på järnväg under tredje kvartalet 2020.

Färdtjänst Alexander Farnsworth & Mostphotos

Färdtjänst och riksfärdtjänst 2019


Publicering av kompletterande statistikuppgifter om färdtjänst och riksfärdtjänst 2019.

Tåg passerar station

Järnvägstransporter 2020 kvartal 2


Publicering av statistiktabeller för järnvägstransporter under det andra kvartalet 2020.

X2000 tåg kommer till Stockholm

Bantrafik 2019


Publicering av statistiktabeller, statistikblad och pressmeddelande för bantrafiken under 2019.

""

Punktlighet på järnväg 2020 kvartal 2


Publicering av statistiktabeller om punktligheten på järnväg under andra kvartalet 2020.

Buss vid bushållsplats

Kommersiell linjetrafik på väg 2019


Publicering av statistiktabeller och statistikblad om kommersiell linjetrafik på väg för 2019.

Pågatåg och vindkraftsnurror

Regional linjetrafik 2019


Publicering av tabeller och statistikblad om regional linjetrafik.

Färdtjänst Alexander Farnsworth & Mostphotos

Färdtjänst och riksfärdtjänst 2019


Publicering av tabeller, statistikblad och pressmeddelande om färdtjänst och riksfärdtjänst under 2019.

Godsvagnar

Järnvägstransporter 2020 kvartal 1


Publicering av statistiktabeller om järnvägstransporter under första kvartalet 2020.

Pendeltåg på Stockholms centra

Bantrafik 2019


Publicering av statistiktabeller om bantrafiken under 2019.

Tågresenärer Foto:Mostphotos

Bantrafikskador 2019


Publicering av tabeller och statistikblad samt pressmeddelande om bantrafikskador under 2019.

Tåg passerar station

Punktlighet på järnväg 2020 kvartal 1


Publicering av tabeller för punktligheten på järnväg under första kvartalet 2020.

Ankommande resenärer med tåg

Punktlighet på järnväg 2019


Publicering av tabeller om punktligheten på järnväg under helåret 2019.

Godståg i trafik

Järnvägstransporter 2019 kvartal 4


Publicering av tabeller för järnvägstransporter 2019 under kvartal 4.

Dubbelkopplat tåg

Punktlighet på järnväg 2019 kvartal 4


Publicering av tabeller om punktligheten på järnväg under fjärde kvartalet 2019.

Pendeltåg i sommarlandskap

Järnvägstransporter 2019 kvartal 2


Publicering av tabeller för järnvägstransporter under det andra kvartalet 2019.

Pendeltåg på Stockholms centra

Bantrafik 2018


Publicering av tabeller, statistikblad och pressmeddelande för bantrafiken under 2018.

""

Försämrad punktlighet för persontågen första kvartalet


Under första kvartalet 2018 uppmättes persontågens tillförlitlighet till den lägsta nivån sedan mätningarna med måttet ”...

Tåg passerar station

Regeringsuppdrag om ökad kunskap om järnvägstransporter


Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att föreslå åtgärder för att utveckla dagens statistik och kunskapsunderlag om...

Godståg i trafik

Behov av statistik om godstågens tillförlitlighet — en förstudie


Trafikanalys har identifierat att det finns önskemål om att officiell statistik om godstågens tillförlitlighet utvecklas. Den...

Tåg i snö

Vart tredje tåg försenat eller inställt


Under 2015 blev vart tredje persontåg inställt eller försenat till sin slutstation. Av de 943 365 tåg som avgick kom bara 65...

Bantrafik


Statistik om trafik, transporter, fordon och infrastruktur för järnvägar, spårvägar och tunnelbana i Sverige.

Kommersiell linjetrafik på vatten


Statistiken beskriver linjelagd kollektivtrafik som bedrivs av kollektivtrafikföretag i egen regi och på helt kommersiella...

Färdtjänst


Statistik om färdtjänst och riksfärdtjänst.

Kommersiell linjetrafik på väg


Statistik om linjelagd kollektivtrafik på väg som bedrivs av kollektivtrafikföretag på helt kommersiella villkor.

Regional linjetrafik


Statistik om den regionala linjelagda kollektivtrafiken i landet, både den samhällssubventionerade och den kommersiella.

Punktlighet på järnväg


Statistik om punktlighet i persontrafiken på järnväg i Sverige. 

Bantrafikskador


Statistik över olycks- och självmordshändelser vid järnvägar, spårvägar och tunnelbana.

Järnvägstransporter


Aktuell men preliminär statistik om transporterna på järnväg.

Pendeltåg i sommarlandskap

Punktlighet på järnväg - en blivande del av Sveriges officiella statistik


"Punktlighet på järnväg" använder Trafikanalys som ett samlingsbegrepp för statistik om såväl tågens rättidighet som förseninga...

Tåg på bro i sommarlandskap

Förseningar i persontågstrafiken - mått och metoder


Trafikanalys ansvarar för den officiella statistiken om bland annat järnvägs-trafiken. Tågens förseningar ingår inte i denna...