Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Camilla Hållén

Camilla Hållén

Kvalificerad utredare camilla.hallen@trafa.se 010-414 42 21 076-128 74 12 Analys och granskning Camilla arbetar med delningsekonomi och transporter samt transportsektorns energiförsörjning.

Cykelväg

Nya tjänster för delad mobilitet


De senaste åren har en mängd nya tjänster för delad mobilitet dykt upp på transportmarknaden, samtidigt som etablerade tjänster...

Bil som tankas

Övergång till ekonomi med låga koldioxidutsläpp


Kommissionen har lagt fram ett åtgärdspaket för att snabba på övergången till låga koldioxidutsläpp inom alla delar av EU:s...

Fronter på flera lastbilar

Böter för kartelldeltagande


Lastbilstillverkare åläggs 2,93 miljarder euro i böter för kartelldeltagande.

Elbil som laddas

Nationell strategi för en fossilfri transportsektor


Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att samordna omställningen av transportsektorn till fossilfrihet....

Flygplats

Certifiering av flygplatssäkerhetsutrustning


I ett led att stärka säkerhetsunionen föreslår Europeiska kommissionen ett EU-certifieringssystem för utrustning avsedd för...

Cykelväg

Europeiska trafikantveckan


Den europeiska trafikantveckan äger rum mellan den 16 och 22 september 2016.

Hand på en bilratt

Ny ansökningsomgång inom Horisont 2020


Tre utlysningar inom Horisont 2020 har öppnat inom områdena "Mobilitet för tillväxt", "Automatiserad vägtransport" och...

Hamn på vintern

Europeiska revisionsrätten dömer ut EU-investeringar i hamnar


En tredjedel av EU:s investeringar i hamnar, såsom kajer, dockor och vågbrytare mellan år 2000 och 2013 var oändamålsenliga och...

Par köper bil

Sverige 2:a på EU:s resultattavla för transporter 2016


EU:s resultattavla för transporter är en jämförelse över medlemsstaternas resultat i 30 olika kategorier som omfattar alla...

Skepp i horisonten

Globalt system för växthusgasrapportering inom sjöfarten och begränsning av svavel


EU välkomnar Internationella sjöfartsorganisationens, IMO (International Maritim Organisation), antagande av ett system för att...

Vit lastbil på en väg

Överträdelser i november inom transport och rörlighet


Europeiska kommissionen väcker talan mot Polen vid EU-domstolen på grund av det polska systemet som kräver tillstånd för vissa...

Rondell uppifrån

Kommissionär Bulc presenterar plan för en europeisk marknad för drönartjänster


På en konferens i Warszawa presenterade kommissionär Bulc en plan för att skapa en europeisk marknad för drönartjänster.

Elbil som laddas

Europeiska kommissionen vill se en ökad produktion av uppkopplade bilar


Nya bilmodeller bör ha digital teknik som kan minska bränslekostnader och öka trafiksäkerheten enligt EU:s strategi om...

Uppställning av flygplan

Ministerrådet enades om ståndpunkt om flygsäkerhet och säkerhet för passagerarfartyg


Översynen av säkerhetsbestämmelser för den civila luftfarten innehåller ett nytt mandat för Europeiska byrån för flygsäkerhet,...

Flygplan i solnedgång

EU reviderar ETS


Efter att ICAO (Internationella civila flygorganisationen) i oktober enats om ett globalt marknadsbaserat instrument för...

Avgaser från bil

EUs beslut om biobränsle får kritik


När Europeiska kommissionen presenterade sitt förslag till Ren energi i november 2016 fick man stark kritik från biobränsleindu...

Hand och kartbok

Andra generationens TEN-T korridor - arbetsplaner godkända


Den andra generationens arbetsplaner från de 11 europeiska koordinatorerna som blev godkända i december 2016 finns nu...

Utsikt över strand från förarsätet

Antonio Tajani ny talman i Europaparlamentet


Den italienske europaparlamentarikern Antonio Tajani har valts till ny talman i Europaparlamentet.

Händer på lastbilsratt

Tuffare regler för den tunga yrkestrafiken


Lastbilsförare och fackföreningar kräver att Europeiska kommissionen stänger kryphålen som möjliggör att godsleveranser inom...

Buss vid bushållsplats

Paris rullar ut förarlösa bussar i kampen mot föroreningar och trängsel


Paris har lanserat sina första förarlösa elektriska pendelbusservice, med sikte på att minska såväl trängsel som föroreningar.

Elbil som laddas

Europas energiövergång på god väg


Moderniseringen av EU:s ekonomi och övergången till en koldioxidsnål era är på gång enligt den andra rapporten om tillståndet i...

Avgaser från bil

23 medlemsstater har för dålig luftkvalitet


Luftkvaliteten i Europa är hälsofarlig i inte mindre än 130 städer i 23 av de 28 medlemsstaterna enligt Europeiska kommissionen.

Planskild korsning

1 miljard euro till infrastruktursatsningen


Europeiska kommissionen har lanserat ett nytt finansieringsprojekt för infrastruktur.

Utsläpp från båtskorsten

För låg ambition i omförhandlingen av EU:s utsläppsrätter


Europaparlamentet har slagit fast sin ståndpunkt om handeln med utsläppsrätter, vilken innebär att förslaget att reduktionsfakt...

Öresundsbron

Malmö och Stockholm finalister i Europeanmobilityweek Award respektive SUMP


Malmö är tillsammans med Lissabon och Skopje finalister i Europeanmobilityweek Award. Malmö har nominerats för sitt arbete med...

Vit lastbil på en väg

Polen motsätter sig arbetsregler för lastbilschaufförer


Polen motsätter sig Europeiska kommissionens förslag om ändrade regler för lastbilschaufförernas arbetsvillkor när de färdas i...

Man vid bil med motorhuven uppe

EU-parlamentets miljöutskott vill se ett slut för palmolja i biodiesel år 2020


I en rapport som antogs den 9 mars uppmanar ENVI (EU-parlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet)...

Flygplats

Externa EES-flygningar i EU ETS


EU-kommissionen bedömer att en återgång till att inkludera externa EES-flygningar i EU ETS skulle äventyra utformningen och...

Flygplats

Europeiska kommissionen ger ut riktlinjer om flygpassagerares rättigheter


Europeiska kommissionen har publicerat ny information om vilken roll privata organisationer har i processen där medborgarna kan...

Hand på en bilratt

Tyska vägavgifter bryter mot EU:s diskrimineringsregler enligt EU-parlamentet


Tysklands planerade vägavgiftssystem för personbilar kommer att diskriminera utländska förare, säger EU-parlamentet i en...

Trehjuling vid väg

Liten minskning av antalet dödade i vägtrafiken


EU-kommissionen har publicerat statistik över trafiksäkerheten på vägarna i EU-området under 2016.

Flygplats

Cyberattacker mot luftfarten


Cyberhot mot luftfarten håller snabbt på att bli ett problem för flygbolag, flygplanstillverkare och myndigheter enligt...

Avgaser från bil

Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle


Trafikanalys har lämnat in ett yttrande över promemorian Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och...

Flygplan i solnedgång

Förbud mot bärbara datorer i flygplanskabiner kan skapa nya säkerhetsrisker


Den europeiska flygsäkerhetsmyndigheten EASA har uttryckt oro över en ökad risk för bränder i lastutrymmet på passagerarplan.

 Kvinna lutar sig mot bildörr och pratar i telefon

Autonoma fordon


EU-kommissionen aviserar satsningar på autonoma fordon.

bilar i kö

Palmolja i biobränslen


EU-parlamentet kräver åtgärder mot import och användning av ohållbar palmolja i biobränslen.

Avgaser från bil

Dieselgate


EU-parlamentet ratar idé om en europeisk vägmyndighet i ljuset av dieselgate-skandalen.

Händer på lastbilsratt

EU-parlamentet anordnade hearing om ökad jämställdhet i transportsektorn


Den 11 april anordnade EU-parlamentet en öppen hearing där man tillsammans med EU-kommissionen samt privata och offentliga...

Färja

EU-parlamentets transportutskott ställer sig bakom kommissionens förslag till uppdaterade säkerhetsregler för passagerarfartyg


EU-kommissionen har tidigare presenterat ett förslag till uppdatering av dagens regler rörande säkerhet för passagerarfartyg....

bilar i kö

Koldioxidutsläppen från nya bilar i Europa minskade långsammare under 2016


Koldioxidutsläppen per kilometer från nya bilar som säljs inom EU fortsatte att minska under 2016, men i en långsammare takt än...

Båt lastar i hamn

EU investerar 22 miljoner euro i energi- och transportinfrastrukturprojekt


EU:s medlemsländer har godkänt kommissionens förslag att investera 22,1 miljoner euro i sju projekt som ska bidra till utveckli...

Biltrafik

EU-kommissionen redovisar beslut om medlemsstaternas överträdelser av EU-regler på transportområdet


EU-kommissionen har redovisat sina samlade beslut under april månad rörande medlemsstaters överträdelser av olika EU-bestämmels...

Strategisk plan för hur transportsektorn ska bli fossilfri


Transportsektorn behöver ställas om för att bli fossilfri. Det berör alla delar av samhället, och handlar om att genom styrmede...

Elbil som laddas

Oenighet i parlamentets transportutskott angående mål för försäljning av elfordon


EU-parlamentets transportutskott sammanträdde 3-4 maj, och fick då bl.a. besök av transportkommissionär Violeta Bulc, som...

Vägavgift

Kommissionen överväger att skrota tidsbaserade vägavgifter


EU-kommissionen kommer sannolikt att föreslå att vägavgifter i EU ska baseras på avstånd istället för tid, och att fordon med...

Taxi

EU-domstolens generaladvokat: Uber är ett transportföretag


En av EU-domstolens generaladvokater säger i ett utlåtande från den 11 maj att Uber är ett transportföretag, inte ett företag s...

Hand på en bilratt

Medlemsländerna i huvudsak överens om nya regler för typgodkännande av personbilar


EU:s medlemsstater har nått en överenskommelse om nya regler för typgodkännande av personbilar, trots motstånd från Tyskland oc...

Flygplan i solnedgång

Stöd till hamnar och regionala flygplatser kräver inte längre statsstödsgodkännande


EU-kommissionen har beslutat att medlemsstaterna inte längre behöver ansöka om godkännande från EU-kommissionen för att ge stöd...

Lastbilar på väg

EU-parlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder mot social dumpning inom vägtrafiksektorn


EU-parlamentet har enats om en resolution som innehåller en mängd krav på EU-kommissionens kommande policypaket för...

Flygplansvinge

Beslut om forskningsstöd till 39 olika projekt inom smarta, gröna och integrerade transporter


39 olika transportforskningsprojekt kommer att få sammanlagt drygt 230 miljoner euro i stöd via EU:s forskningsprogram Horizon...

Avgaser från bil

EU:s medlemsländer enas om tuffare regler för godkännande av fordon


Den 29 maj träffades EU-ländernas konkurrensministrar för bl.a. anta en slutgiltig förhandlingsposition rörande nya regler för...

Personbil på landsväg

Parlamentets miljöutskott röstar för skärpningar av förslag till klimatreglering


EU-parlamentets miljöutskott har röstat för skärpningar av kommissionens förslag om ansvarsfördelning för minskningar av...

Biltrafik

EU-kommissionen presenterar omfattande paket för ”ren, konkurrenskraftig och sammanlänkad mobilitet”


EU-kommissionen har presenterat ett omfattande paket för en modernisering av transport och vägtrafik i medlemsländerna. I en...

Flygplansvinge

Eu:s utsläpp av växthusgaser från transportsektorn ökar för andra året i rad


EU:s miljöbyrå EEA har publicerat statistik som visar att EU:s utsläpp av växthusgaser ökade med 0,5 procent under 2015.

Europaparlamentet

EU kritiserar Trumps beslut att lämna Parisavtalet, och söker närmare klimatsamarbete med Kina


USA:s president Donald Trump har som bekant meddelat att USA kommer att dra sig ur Parisavtalet. I ett gemensamt uttalande...

Flygplansstolar

EU-kommissionen presenterar förslag för mer öppna och sammankopplade luftfartsmarknader


EU-kommissionen har presenterat ett åtgärdspaket för att ”främja öppna och sammankopplade luftfartsmarknader”, som en del i...

Vägavgift

Transportministrarna välkomnar kommissionens mobilitetspaket, men vill ha mer flexibilitet kring vägavgiftsregler


På transportrådets möte den 8 juni diskuterades EU-kommissionens förslag till ”mobilitetspaket”, innehållande åtta olika...

Europaparlamentet

EU-kommissionen redovisar beslut om medlemsstaters överträdelser av EU-regler


EU-kommissionen har redovisat sina samlade beslut under juni månad rörande medlemsstaters överträdelser av olika EU-bestämmelse...

Äng i solnedgång

Parlamentet röstar för skärpningar av kommissionens förslag till klimatreglering


EU-parlamentet har röstat för skärpningar av kommissionens förslag om ansvarsfördelning för minskningar av växthusgasutsläpp fr...

Bro

EU-kommissionen bjuder in till samråd om säker väginfrastruktur


Kommissionen har för avsikt att revidera två direktiv som rör väginfrastrukturens säkerhet; direktiv 2008/96/EG om förvaltning ...

Överenskommelser om nya säkerhetsregler för passagerarfartyg


Den 15 juni nåddes en preliminär överenskommelse mellan EU-parlamentets förhandlare och det maltesiska ordförandeskapet om...

Uppställning av flygplan

Medlemsländerna överens om att fortsätta undanta flygresor till och från EU från utsläppshandel


EU:s medlemsländer har kommit överens om att, i enlighet med kommissionens förslag, fortsätta undanta s.k. externa EES-flygning...

EU-kommissionen vill ge 2,7 miljarder euro till infrastrukturprojekt


EU-kommissionen har föreslagit att investera 2,7 miljarder euro i 152 olika transportinfrastrukturprojekt.

Äng i solnedgång

EU måste göra mer för att minska problemen med förorenad luft


EU:s medlemsländer måste kraftigt öka sina ansträngningar att komma till rätta med utsläppen av viktiga luftföroreningar, om ma...

Båt lastar i hamn

Studie om miljödifferentierade hamnavgifter


Konsultföretaget COGEA har på uppdrag av EU-kommissionen undersökt möjligheterna att använda EU-gemensamma, miljödifferentierad...

Ett lastfartyg

Certifiering av ombordpersonal på inre vattenvägar


Förhandlingspersoner från EU-parlamentet har kommit överens med det maltesiska ordförandeskapet om gemensamma regler för...

Elbil som laddas

Kritik till energiministrar


EU:s energikommissionär kritiserar energiministrar för låga ambitioner gällande laddningsinfrastruktur.

Avgaser från bil

EU-domstolen avvisar beslut att inte ge skattenedsättning


I en dom från den 22 juni meddelar EU-domstolen att det var fel av svenska Energimyndigheten att, i ett beslut från 2013, neka...

bilar i kö

Bedömer tysk dieselöverenskommelse


EU-kommissionen ska bedöma om tysk dieselöverenskommelse är tillräcklig.

Utsläpp från båtskorsten

EU-kommissionen håller allmänna samråd


EU-kommissionen har startat två transportrelaterade allmänna samråd, som är öppna för alla att delta i.

Biltrafik

Utredning av påstådd kartell bland tyska fordonstillverkare


EU-kommissionens undersöker påstådd kartell bland tyska biltillverkare.

Avgaser från bil

EU-kommissionär varnar för förbud mot dieselbilar


I ett brev till medlemsländernas transportministrar, daterat 17 juli, uppmanar kommissionären Elzbieta Bienkowska medlemsländer...

Elbil som laddas

Sverige uppfyller inte kraven


EU-kommissionen tar varje månad beslut rörande medlemsstaters överträdelser av olika EU-bestämmelser. Bland juli månads ärenden...

Flygplansvinge

EU-parlamentet vill tidsbegränsa undantaget från ETS för utomeuropeiska flygningar


I dagsläget ingår luftfarten i det europeiska utsläppshandelssystemet ETS. Undantag görs dock för flygningar till eller från...

Ett skepp

Licenskrav för fartygsåtervinning uppskjutet


EU-kommissionen har bestämt sig för att i nuläget inte lägga fram något förslag till licenssystem för att främja en mer...

Elbil som laddas

Stöd till ladd- och tankstationer för alternativa drivmedel i Tjeckien


EU-kommissionen har godkänt att Tjeckien inför ett statligt stöd på 44,5 miljoner euro för uppförande av laddnings- och...

Händer på dator, ipad och telefon bredvid

Delningsekonomi på användarnas villkor


Trafikanalys har inga invändningar mot utredningen om användarna i delningsekonomin men vill dock lämna ett antal mer specifika...

Avgasrör

Tuffare utsläppstester för personbilar träder i kraft 1 september


Från och med den 1 september 2017 måste nya bilmodeller i EU klara nya och mer tillförlitliga utsläppstester i både verklig...

Europaparlamentet

Resultat från fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF


INEA, det organ som hanterar EU:s infrastruktur- och forskningsprogram för transport, energi och telekommunikationer, har gjort...

Flera par fötter som går på golv

EU-parlamentet fattar beslut om den europeiska tillgänglighetslagen


EU-parlamentet har röstat om kommissionens förslag till en europeisk tillgänglighetslag (”European Accessibility Act”, EAA)....

Europaparlamentet

EU-kommissionen publicerar industripolitisk strategi


Den industripolitiska strategi som kommissionsordförande Jean-Claude Juncker flaggade för i sitt tal om tillståndet i EU har nu...

Flygplansvinge

Brittisk transportsektor orolig för Brexit-konsekvenser


Företrädare för den brittiska transportnäringen befarar allvarliga konsekvenser av att förhandlingarna om Storbritanniens utträ...

Flygplansstolar

Parlamentsbeslut om fortsatt undantag från ETS för externa EES-flygningar


Europaparlamentet har röstat för en förlängning av det rådande undantaget från EU:s utsläppshandel (ETS) för flygningar till...

Avgasrör

Ny studie om växthusgas inom transportsektorn


EU-parlamentets transportutskott har publicerat en ny studie som klargör att behovet av att minska transportrelaterade...

Europaparlamentet

Tal av kommissionens ordförande om tillståndet i EU


Den 13 september höll EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker sitt årliga tal om tillståndet i unionen. Talet behandlad...

Vägarbete

Fonden för strategiska investeringar utvidgas och förlängs


Rådet och parlamentet har nått en överenskommelse om kommissionens förslag att utvidga, förlänga och förstärka den europeiska...

Flickor på buss

European Mobility Week 16-22 september


Den europeiska kampanjveckan för hållbart resande i städer, European Mobility Week, pågår i år mellan 16 och 22 september.

Bro

EU-kommissionen lanserar nytt online-verktyg för innovationsanalyser


TRIMIS (Transport Research and Innovation Monitoring and Information System) är ett nytt stödverktyg för att kartlägga nya...

Hand på en bilratt

EU-kommissionär: Dieselteknologin tillhör det förflutna


I en intervju med nyhetssajten EUobserver uttrycker industrikommissionären Elzbieta Bienkowska att det, även två år efter...

X2000 ankommer till Stockholm

EU-kommissionen uppdaterar tågresenärers rättigheter


EU-kommissionen uppdaterar de europeiska bestämmelserna gällande konsumentskydd för tågresor. Det befintliga regelverket antogs...

Avgaser från bil

EU-kommissionen uppmanar medlemsländer att använda fjärranalys för övervakning av fordonsutsläpp


Så kallade Remote Sensing Devices (RSD) är mätverktyg som är fasta eller mobila enheter vid vägkanten och som automatiskt mäter...

Tåg passerar station

Genomförande av det gemensamma signalsystemet för EU:s järnvägar dröjer


Det europeiska trafikstyrningssystemet för järnväg (ERTMS) ska ersätta de olika järnvägssignalsystem som finns idag och...

Europaparlamentet

Gradvis utfasning av konventionella biodrivmedel i transportsektorn del i EU:s uppdaterade förnybartdirektiv


Kommissionens förslag om att fasa ut konventionella, så kallade första generationens biodrivmedel inom transportområdet väcker...

Flygplansvinge

Kommissionen publicerar utvärderingar av Shift2Rail och SESAR


Kommissionen har i två delrapporter utvärderat de offentlig-privata samarbetena SESAR (Single European Sky ATM Research) och...

Elbil som laddas

EU-högnivåmöte om elbilsbatterier


En europeisk allians för elbilsbatterier lanserades 11 oktober under ett högnivåmöte som Maroš Šefčovic, kommissionär för...

Europeiska dagen utan dödsolyckor i trafiken


EU-kommissionen uppmärksammar succén inom hela EU för trafiksäkerhetskampanjen EDWARD, som står för European Day Without A Road...

Uppställning av flygplan

Preliminär överenskommelse om förlängning av bestämmelser för luftfart


EU-parlamentet och EU-rådet har nått en preliminär överenskommelse om en förordning för att förlänga de nu gällande...

Transportområdets digitalisering tema för årets Europeiska Transportforum i Bryssel


Under årets Europeiska Transportforum i Bryssel har företrädare för EU tillsammans med företrädare för transport- och...

Lastning av container på fartyg

Nytt arbetsprogram för Horisont 2020


EU-kommissionen har meddelat ett nytt arbetsprogram för Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation....

X2000 ankommer till Stockholm

EU-kommissionen kan skrota frivilligt system för minskning av järnvägsbuller


År 2015 infördes förordningen om avgiftsuttag för buller, den EU-förordningen som ger en rättslig ram för att införa...

Avgaser från bil

Kommissionen presenterade direktiv för fordonsutsläpp


EU-kommissionen har den 8 november presenterat sitt lagförslag med nya riktvärden för koldioxidutsläpp från nya fordon, som ska...

Militär lastbil på väg

Militära transporter ska underlättas


Kommissionen och EU:s höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik vill vidta fler åtgärder för att förbättra...

Europaparlamentet

Två publika utfrågningar i transportutskottet


Europaparlamentets utskott för transport och turism (TRAN) anordnar två utfrågningar 22 november, båda kan följas per livestrea...

Flygplansmotor

FN:s flygorgan har fastställt hållbarhetskriterier för flygbränslen


Den Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) har kommit överens om hållbarhetskriterier för klassificering av...

Detalj på ny bil

Självkörande fordon och effekter på de transportpolitiska målen


Det finns ett stort intresse för självkörande fordon i samhället och förväntningarna på ökad trafiksäkerhet och bättre...

Bil som tankas

Finansiering för infrastruktur för gröna bränslen


Inom ramen för en handlingsplan för utveckling av en transeuropeisk infrastruktur för alternativa bränslen, lägger kommissionen...

Brobygge

Finansieringsutmaningar i delningsekonomin


Europaparlamentets utskott för transport och turism  ( TRAN )  kommer att presentera en studie om hur investeringar i...

Resenärer stiger ombord på pendeltåg

Plattform för lika möjligheter i transportsystemet


Bara 22 procent av alla anställda inom transportsektorn i EU är kvinnor. Det säger EU:s transportkommissionär Violeta Bulc som...

Godsvagnar

Initiativ för mer effektiva och mer hållbara transporter


Ett nytt europeiskt nätverk - Vital Nodes - ska arbeta för att förbättra godstransporter över urbana knutpunkter.

Brobygge

EU utlyser medel för utvecklingen av transportinfrastrukturen


EU-kommissionen utlyser över 1 miljard euro som ska fördelas till 39 projekt i EU:s medlemsstater som bidrar till att utveckla ...

Flygplansvinge

Det gemensamma europeiska luftrummet levererar inte ännu


Det gemensamma europeiska luftrummet, Single European Sky (SES), är ett EU-initiativ som syftar till att öka effektiviteten i...

Flaggor utanför EU-parlamentet

Sociala villkor på dagordningen


EU:s råd för transport, telekommunikation och energi (TTE) diskuterar sociala villkor inom transportsektorn under transportmini...

Avgaser från bil

Typgodkännande av fordon: EU får nya befogenheter


Företrädare för EU-parlamentet och medlemsländerna har kommit överens om ett förslag till lagstiftning för att reformera...

Flygplansstolar

Flygets undantag från utsläppshandeln förlängs till 2023


En stor majoritet i EU-parlamentet röstade den 12 december för att anta lagstiftningen som undantar flygningar till eller från...

Flaggor utanför EU-parlamentet

EU:s framtida energipolitik


En överenskommelse om EU:s framtida energipolitik ska vara inom räckhåll enligt regeringen. På årets sista möte i EU:s råd för...

Lastbilar på väg

Medlemsländer enas om system för redovisning av utsläpp från lastbilar


Medlemsländerna tillstyrker kommissionens förslag om att ett system för övervakning och redovisning av koldioxidutsläpp och...

Cyklister i trafik

Kommissionen undersöker kinesisk export av elcyklar


EU-kommissionen har inlett en undersökning om huruvida kinesiska exporter av elcyklar gynnas av alltför stora statliga...

Enhetliga regler för drönare


EU:s medlemsländer har godkänt en översyn av EU:s förordning om luftfartssäkerhet (EASA-förordningen) som del i arbetet med den...

Lastbilar på väg

EU siktar på palmoljefria transporter 2021


En bred uppslutning har bildats i EU-parlamentet bakom förslaget till utfasning och totalförbud av palmolja i biobränslen till...

Flaggor utanför EU-parlamentet

EP:s miljöutskott yttrar sig om ändringsförslagen till Eurovinjettdirektivet


Kommissionen lämnade i maj ett förslag till revidering av Eurovinjettdirektivet. Europaparlamentets miljöutskott (ENVI) föreslå...

Snabbtåg i Kina

Rapport: Vad innebär Kinas planer på en ny ”sidenväg” för EU:s transportsystem?


EU-parlamentets transportutskott har låtit ta fram en studie om Kinas planer på en ny ”sidenväg” för godstransporter mellan Asi...

Lätt lastbil

Rapport från EEA: Tillverkare av lätta fordon uppfyller CO2-utsläppskraven för 2016


Alla tillverkare av personbilar och lätta lastbilar klarar sina specifika CO2-utsläppskrav för 2016, baserat på de fordonsteste...

Europaparlamentet

EU-parlamentet beslutar om mål för förnybar energi och energieffektivisering till 2030


Den 17 januari röstade EU-parlamentet om kommissionens förslag till revideringar av två olika befintliga direktiv; direktivet f...

Avstängd väg vid olycka

EU-kommissionen om nationella strategier för trafiksäkerhet på väg


I sitt senaste nyhetsbrev om trafiksäkerhet på väg ger EU-kommissionen råd till medlemsländerna om hur man kan utforma effektiv...

Båt lastar i hamn

EU-kommissionen föreslår nytt direktiv om avfallsmottagning i hamnar


Den 16 januari antog kommissionen en europeisk plaststrategi , som ett led i omställningen till en mer cirkulär ekonomi.

Flaggor utanför EU-parlamentet

EU-kommissionen redovisar januaris beslut om medlemsstaters överträdelser av EU-regler


EU-kommissionen har redovisat sina samlade beslut under januari månad rörande medlemsstaters överträdelser av olika...

Flygplansstolar

EU kan grusa Storbritanniens förhoppningar om att få stanna i EASA


Storbritannien kan komma att uteslutas ur den europeiska flygsäkerhetsorganisationen EASA, som en följd av Brexit. Det kan leda...

Avgaser från bil

Yttrande över EU-kommissionens förslag till nya CO2-krav för lätta fordon


Trafikanalys står bakom det förslag som framförts av myndigheterna inom det s.k. SOFT-uppdraget om att Sverige bör verka för...

Flygplansmotor

Brittiska bolag varnar för stora störningar som en följd av Brexit


Flyget är en sektor som är hårt reglerad, och därmed särskilt känslig för vad som beslutas – eller inte beslutas i Brexit-förha...

Avgasrör

Socialdemokrater i EU-parlamentet vill se 40 procent lägre koldioxidutsläpp från nya lätta fordon till 2030


Den socialdemokratiska partigruppen i EU-parlamentet (S&D) vill att koldioxidutsläppen från nya lätta fordon i unionen ska mins...

Avgaser från bil

EU-kommissionen och parlamentet starkt kritiska efter avslöjanden om avgastester på apor och människor


Den 5 februari hölls en debatt i EU-parlamentet om ”multinationella företags manipulation av vetenskaplig forskning”, som en...

Lastning av container på fartyg

Hearing om Brexits effekter på sjöfarten


Den 20 februari anordnar EU-parlamentets transportutskott en hearing om Brexits påverkan på sjöfarten, inklusive rederier och...