Brita Saxton

Brita Saxton
Generaldirektör brita.saxton@trafa.se 010-414 42 01 070-594 36 38 Brita är Trafikanalys generaldirektör och chef för myndigheten.

Vår organisation


Trafikanalys huvuduppdrag är att stödja regeringen och Regeringskansliet, till exempel genom att säkerställa kvaliteten och...

Vetenskapligt råd


För att kvalitetssäkra de utvärderings- och analysmetoder som Trafikanalys tar fram och tillämpar finns ett vetenskapligt råd...

Trafikanalys logotyp

Om oss


Trafikanalys ger kunskapsunderlag till beslutsfattare inom transportpolitiken. Vårt arbete sker på uppdrag av regeringen med...