Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Anna Norin

Anna Norin

Statistiker anna.norin@trafa.se 010-414 42 38 073-075 24 76 Utvärdering, nulägesanalys och statistik

Järnvägstransporter


Statistiken beskriver huvuddragen av utvecklingen i järnvägstransporterna.

Punktlighet på järnväg


Statistiken beskriver utvecklingen av punktligheten i persontransporterna på järnväg i Sverige. 

Regional linjetrafik


Statistiken beskriver den regionala linjelagda kollektivtrafiken i landet, både den samhällssubventionerade och den kommersiell...

Kommersiell linjetrafik på väg


Statistiken beskriver linjelagd kollektivtrafik som bedrivs av kollektivtrafikföretag i egen regi och på helt kommersiella...

Luftfart


Statistiken beskriver utvecklingen i den svenska luftfartssektorn utifrån trafik och transporter, infrastruktur, luftfartyg sam...

Bantrafik


Statistiken beskriver utvecklingen för järnvägar, spårvägar och tunnelbana.

Flygplansvinge

Luftfart 2017


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om luftfarten under 2017.

Försämrad punktlighet för persontågen första kvartalet


Under första kvartalet 2018 uppmättes persontågens tillförlitlighet till den lägsta nivån sedan mätningarna med måttet ”...