Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Anna Norin

Anna Norin
Statistiker anna.norin@trafa.se 010-414 42 38 073-075 24 76 Utvärdering, nulägesanalys och statistik

Järnvägstransporter


Statistiken beskriver huvuddragen av utvecklingen i järnvägstransporterna.

Punktlighet på järnväg


Statistiken beskriver utvecklingen av punktlighet i persontransporter på järnväg i Sverige. 

Regional linjetrafik


Statistiken beskriver den regionala linjelagda kollektivtrafiken i landet, både den samhällssubventionerade och den kommersiell...

Kommersiell linjetrafik på väg


Statistiken beskriver linjelagd kollektivtrafik som bedrivs av kollektivtrafikföretag i egen regi och på helt kommersiella...

Luftfart


Statistiken beskriver utvecklingen i den svenska luftfartssektorn utifrån trafik och transporter, infrastruktur, luftfartyg sam...

Bantrafik


Statistiken beskriver utvecklingen för järnvägar, spårvägar och tunnelbana.

Flygplansvinge

Luftfart 2017


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om luftfarten under 2017.

Godsvagnar

Järnvägstransporter 2018 kvartal 3


Publicering av tabellverk för järnvägstransporter under tredje kvartalet 2018.

Försämrad punktlighet för persontågen första kvartalet


Under första kvartalet 2018 uppmättes persontågens tillförlitlighet till den lägsta nivån sedan mätningarna med måttet ”...

Ankommande resenärer med tåg

Punktlighet på järnväg 2018 kvartal 4


Publicering av tabellverk/statistik om punktligheten på järnväg under det fjärde kvartalet 2018.

Godsvagnar

Järnvägstransporter 2018 kvartal 4


Publicering av tabeller för järnvägstransporter 2018 under kvartal 4.

Dubbelkopplat tåg

Punktlighet på järnväg 2018


Publicering av tabeller om punktlighet på järnväg under helåret 2018.

Flygplansmotor

Luftfart 2018


Publicering av tabeller, statistikblad och pressmeddelande om luftfarten under 2018.

Tåg passerar station

Punktlighet på järnväg 2019 kvartal 1


Publicering av tabeller för punktligheten på järnväg under första kvartalet 2019.

Tåg på bro i sommarlandskap

Bantrafik 2018


Publicering av tabeller om bantrafiken under 2018.

Järnvägstransporter 2019 kvartal 1


Publicering av tabeller om järnvägstransporter under första kvartalet 2019.

En buss

Regional linjetrafik 2018


Publicering av tabeller och statistikblad om regional linjetrafik.

Buss på stenbro

Kommersiell linjetrafik på väg


Publicering av tabeller och statistikblad om kommersiell linjetrafik på väg.

Punktlighet på järnväg 2019 kvartal 2


Publicering av tabeller om punktligheten på järnväg under andra kvartalet 2019.

Pendeltåg på Stockholms centra

Bantrafik 2018


Publicering av tabeller, statistikblad och pressmeddelande för bantrafiken under 2018.

Pendeltåg i sommarlandskap

Järnvägstransporter 2019 kvartal 2


Publicering av tabeller för järnvägstransporter under det andra kvartalet 2019.

X2000 ankommer till Stockholm

Punktlighet på järnväg 2019 kvartal 3


Publicering av tabeller om punktligheten på järnväg under tredje kvartalet 2019.

Godsvagnar

Järnvägstransporter 2019 kvartal 3


Publicering av tabeller om järnvägstransporter under tredje kvartalet 2019.