Varuflödesundersökningen

Välkommen till Trafikanalys statistikinsamling om varuflöden.

Nu pågår uppgiftsinsamling av varuflödesstatistik. Klicka på länken nedan så kommer du till undersökningens inloggningssida hos EVRY som hjälper Trafikanalys med insamlingen av uppgifterna.

Du är välkommen att kontakta EVRY om du har frågor om undersökningen: telefon 010-588 99 01 eller e-post: varuflode.trafa@evry.com

Tack på förhand!

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL VARUFLÖDESUNDERSÖKNINGEN


Vägtrafik dominerar inrikes varutransporter


Hur transporteras varor i Sverige? I ny statistik visar Trafikanalys landets varuflöden, inrikes och utrikes, och vilka...

Svårt att mäta distanshandelns transporter och effekter


Distanshandeln gör det enkelt att handla, oberoende av tid och plats, och den växer mycket snabbt. Den skapar stora paketvolyme...

Godstransporter i Sverige - en nulägesanalys


Transportsystemet är av fundamental betydelse för välfärd och tillväxt i Sverige. Optimeringsproblem i systemets uppbyggnad och...