Välkommen till Trafikanalys statistikinsamling om varuflöden


Uppgiftsinsamlingen i 2021 års varuflödesundersökning är nu avslutad. Resultaten av undersökningen kommer att publiceras under hösten 2022. 

Vi tackar för er medverkan!


Information till uppgiftslämnare med anledning av coronaviruset


Vi på Trafikanalys vill påminna dig som företagare om att, trots den rådande situationen, fortsätta att lämna uppgifter till...