Resvanor i Sverige 2020

Buss vid bushållplats


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Publicering av statistikblad, statistiktabeller och pressmeddelande för Resvanor i Sverige 2020.

Här hittar du statistiken för resvanor


Nya lösningar för framtidens resvaneundersökningar


Denna rapport är Trafikanalys slutrapportering av projektet "Nya lösningar för framtidens resvaneundersökningar".

Metodval inför kommande resvaneundersökningar


Trafikanalys har i sin myndighetsinstruktion i uppdrag att genomföra resvaneundersökningar.

Nya lösningar för framtida resvaneundersökningar


Regeringen presenterade 2016 fem strategiska samverkansprogram. I ett av dessa program identifierades ett behov av att finna oc...