Resvaneundersökning 2019

Resenärer stiger ombord på pendeltåg


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Publicering av statistikblad och statistiktabeller för Resvaneundersökning (RVU) Sverige 2019.

Här hittar du tidigare statistik ur resvaneundersökningen.


Nya lösningar för framtidens resvaneundersökningar


Denna rapport är Trafikanalys slutrapportering av projektet "Nya lösningar för framtidens resvaneundersökningar".

Metodval inför kommande resvaneundersökningar


Trafikanalys har i sin myndighetsinstruktion i uppdrag att genomföra resvaneundersökningar.

Nya lösningar för framtida resvaneundersökningar


Regeringen presenterade 2016 fem strategiska samverkansprogram. I ett av dessa program identifierades ett behov av att finna oc...