Fel i statistiken om resvanor i Sverige 2020

Ankommande resenärer med tåg


Det fanns fel i den statistik om resvanor för 2020 som Trafikanalys publicerade den 28 maj. Vi hade läst in felaktig bakgrundsdata, vilket bland annat påverkade de könsuppdelade redovisningarna av statistiken.

I den statistik om resvanor för 2020 som finns på Trafikanalys webbplats från och med 16 juni kl.11:00 är dessa fel korrigerade.

I tabellverket för resvanor framgår var rättelser har gjorts genom markering med: k (korrigerad uppgift).

Vi beklagar detta.

Här hittar du statistiken om resvanor i Sverige.

 


Nya lösningar för framtidens resvaneundersökningar


Denna rapport är Trafikanalys slutrapportering av projektet "Nya lösningar för framtidens resvaneundersökningar".

Metodval inför kommande resvaneundersökningar


Trafikanalys har i sin myndighetsinstruktion i uppdrag att genomföra resvaneundersökningar.

Nya lösningar för framtida resvaneundersökningar


Regeringen presenterade 2016 fem strategiska samverkansprogram. I ett av dessa program identifierades ett behov av att finna oc...