Regional linjetrafik 2018

En buss


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Publicering av tabeller och statistikblad om regional linjetrafik.


Regional kollektivtrafik - några grundläggande välfärdsfrågor


Den 1 januari 2012 trädde den nya lagen för kollektivtrafik i kraft. Trafikanalys har fått regeringens uppdrag att utvärdera...