Kartläggning av hinder för tillgänglighet i kollektivtrafiksystemet

Resenärer stiger ombord på pendeltåg

Trafikanalys redovisar ett regeringsuppdrag om att kartlägga hinder för tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning.

Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga hinder för tillgänglighet och användbarhet inom kollektivtrafiksystemet för personer med funktionsnedsättning. Kartläggningen omfattar forskningsöversikt, statistik och undersökningar. Uppdraget slutredovisas 29 mars 2019.


Statistik om färdtjänst utvecklas i nytt projekt


Idag finns Färdtjänst och riksfärdtjänst som officiell statistik, med uppgifter om antal tillstånd och antal resor. Vi saknar...

Kollektivtrafik för alla


Trafikanalys presenterar ett nytt nyckelmått för ”Användbarhet för alla”, en indikator i den nationella måluppföljningen av de...

Konsumentverkets förslag om information till kollektivtrafikresenärer


Trafikanalys välkomnar Konsumentverkets förslag till föreskrifter om information till kollektivtrafikresenärer. Systematiska kr...