Färdtjänst Alexander Farnsworth & Mostphotos

Trafikanalys redovisar resultat ur ett regeringsuppdrag som analyserar och bedömer behoven av att förtydliga vilka kriterier som ska gälla vid prövningen av rätt till färdtjänst.

Läs mer om uppdraget här