Färdtjänst Foto:Alexander Farnsworth & Mostphotos


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Publicering av tabeller, statistikblad och pressmeddelande om färdtjänst och riksfärdtjänst under 2021.

Här hittar du statistiken för färdtjänst


Datakällor för statistik om särskilda persontransporter


Trafikanalys har genomfört en inventering av möjliga datakällor inom färdtjänst, sjukresor och skolskjuts. Detta sedan det har...