Färdtjänst och riksfärdtjänst 2020

Färdtjänst Foto:Alexander Farnsworth & Mostphotos


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Publicering av tabeller, statistikblad och pressmeddelande om färdtjänst och riksfärdtjänst under 2020.

Här hittar du statistik för färdtjänst


Datakällor för statistik om särskilda persontransporter


Trafikanalys har genomfört en inventering av möjliga datakällor inom färdtjänst, sjukresor och skolskjuts. Detta sedan det har...