Färdtjänst och riksfärdtjänst 2019

Färdtjänst Alexander Farnsworth & Mostphotos


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Publicering av kompletterande statistikuppgifter om färdtjänst och riksfärdtjänst 2019.

Här hittar du statistik om färdtjänst.


Datakällor för statistik om särskilda persontransporter


Trafikanalys har genomfört en inventering av möjliga datakällor inom färdtjänst, sjukresor och skolskjuts. Detta sedan det har...