Färdtjänstbil

Publicering av tabeller om färdtjänst och riksfärdtjänst 2018.


Datakällor för statistik om särskilda persontransporter


Trafikanalys har genomfört en inventering av möjliga datakällor inom färdtjänst, sjukresor och skolskjuts. Detta sedan det har...