Knowit test

Kommunenkät

Fråga 1a. Har kommunen uppmärksammat trafiksäkerhetsproblem som kan kopplas till e-handel?
Fråga 2a. Har kommunen uppmärksammat några miljöproblem som kan kopplas till e-handelns transporter?
Fråga 3a. Har kommunen noterat några andra trafikförändringar som kan relateras till e-handel?