Vi söker en avdelningschef

""

Vi söker en avdelningschef till en nybildad avdelning vid Trafikanalys som arbetar med produktion, utveckling och spridning av officiell statistik kring transporter och kommunikationer.

Placeringsort: Stockholm/Östersund

Myndigheten Trafikanalys utvärderar och analyserar samt redovisar effekter av föreslagna och genomförda åtgärder inom transportpolitiken. Vi bistår regeringen med underlag och rekommendationer samt ansvarar för officiell statistik om transporter och kommunikationer. Trafikanalys har huvudkontor i Stockholm och kontor i Östersund. Antalet medarbetare är 35. Myndigheten har för närvarande två sakavdelningar och en avdelning för verksamhetsstöd, men en av sakavdelningarna kommer att delas i två avdelningar. Det är till en av dessa två nya avdelningar som vi nu söker en chef.

Om rekryterande avdelning:

Avdelningen arbetar med produktion, utveckling och spridning av officiell statistik kring transporter och kommunikationer. Statistiska analyser i samarbete med övriga myndigheten ingår också i uppdraget. Avdelningen kommer att ha 10 medarbetare, med placering i Stockholm och i Östersund.

Arbetsinnehåll:

Vi söker en engagerad person som vill leda etableringen av och arbetet vid en ny statistikavdelning. Särskilt fokus kommer att ligga på att utveckla kommunikationen av avdelningens verksamhet externt, att främja statistikens användbarhet och att utveckla former för samverkan med övrig kärnverksamhet.

I de löpande arbetsuppgifterna ingår att stötta och arbetsleda avdelningens medarbetare, konsult- och resultatuppföljning samt strategisk utveckling. Vidare ingår kvalitetsansvar samt att delta i nationellt och internationellt samarbete. Rollen innebär personal- och budgetansvar samt att ingå i myndighetens ledningsgrupp. I arbetsuppgifterna ingår också att i viss utsträckning delta i projektarbete.

Läs mer om tjänsten och ansökan här.