Utvärdering av den nationella godstransportstrategin

Godsvagnar

Trafikanalys delredovisar ett regeringsuppdrag om att följa upp och utvärdera arbetet med att genomföra den nationella godstransportstrategin.

Här kan du läsa mer om uppdraget.