Utvärdering av den nationella godstransportstrategin

Godsvagnar

Trafikanalys delredovisar ett regeringsuppdrag om att följa upp och utvärdera arbetet med att genomföra den nationella godstransportstrategin.

Här kan du läsa mer om uppdraget.


Bevakning 9 juli


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 9 juli.

Bevakning 8 juli


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 8 juli.

Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomisk analys 2019


Trafikanalys har ett återkommande uppdrag att följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomiska...