Vuxen och barn på skogsväg  Foto Roland Magnusson_Mostphotos


Trafikanalys redovisar den årliga uppföljningen av de transportpolitiska målen. Uppdraget ska redovisas senast den 15 april varje år.

Läs mer om uppföljningen av de transportpolitiska målen


Många frågor vid årets början

Nu när vi fortfarande bara är i början av år 2023 är det förstås många frågor kring utvecklingen på transportområdet som ännu ä...

Trafikverkets arbete med kostnadskontroll – plan för granskning och uppföljning

I augusti 2022 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att genomföra en granskning och uppföljning av Trafikverkets arbete med...

Sverige hoppas avsluta förhandlingar om Fit for 55-paketet

Den 1 januari tog Sverige över ordförandeskapet i rådet. Ordförandeskapet kommer att arbeta utifrån fyra prioriteringar. Svensk...