Vuxen och barn på skogsväg  Foto Roland Magnusson_Mostphotos


Trafikanalys redovisar den årliga uppföljningen av de transportpolitiska målen. Uppdraget ska redovisas senast den 15 april varje år.

Läs mer om uppföljningen av de transportpolitiska målen