Båt lastar i hamn

Trafikanalys redovisar ett regeringsuppdrag om behovet av att främja intermodala godstransporter och hur det kan ske. Syftet är att öka drivkrafterna för att välja transportupplägg som inkluderar sjöfart och järnväg.

Hela regeringsuppdraget


Uppdrag att analysera hur intermodala godstransporter kan främjas


Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att analysera behovet av att främja intermodala godstransporter och hur det kan ske....