Uppdrag att analysera transporter som genereras av e-handel

Lagrade varor

Trafikanalys redovisar en del av ett regeringsuppdrag om att analysera transporter som genereras av e-handel. Uppdraget ska slutredovisas 1 mars 2020.

Läs mer om uppdraget här.


Bevakning 8 april


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 8 april.

Bevakning 7 april


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 7 april.

Bevakning 6 april


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 6 april.