Rondell uppifrån


Trafikanalys redovisar det årliga regeringsuppdraget med analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader, i relation till skatte- och avgiftsuttag inom olika delar av den svenska och europeiska transportsektorn. 

Uppdraget ska redovisas senast 31 mars.

Läs mer om uppdraget och tidigare redovisningar


Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader för 2021

Trafikanalys rapporterar varje år analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relation till uttaget av skatter...