Rondell uppifrån


Trafikanalys redovisar det årliga regeringsuppdraget med analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader, i relation till skatte- och avgiftsuttag inom olika delar av den svenska och europeiska transportsektorn. 

Uppdraget ska redovisas senast 31 mars.

Läs mer om uppdraget och tidigare redovisningar