Resvanor vecka 23

Buss vid bushållplats

Här följer preliminära resultat från Trafikanalys nationella resvaneundersökning, Resvanor i Sverige. Under april 2020 gjorde vi 76 procent färre resor med kollektivtrafik jämfört med april 2019. Innan pandemin bröt ut, i januari-februari 2020, gjorde vi ungefär lika många kollektivtrafikresor som motsvarande period 2019. En förklaring här är myndigheters uppmaning att undvika resor med kollektivtrafik (Figur 1).

Figur 1. Antal resor (huvudresor) med kollektivtrafik per person 2020 jämfört med motsvarande tidsperiod 2019. Statistiska osäkerhetsintervall (95%) är markerade på staplarna.
Källa: Preliminära uppgifter från Resvanor i Sverige (Trafikanalys)
Figur 1. Antal resor (huvudresor) med kollektivtrafik per person 2020 jämfört med motsvarande tidsperiod 2019. Statistiska osäkerhetsintervall (95%) är markerade på staplarna.
Källa: Preliminära uppgifter från Resvanor i Sverige (Trafikanalys)

En minskning av antalet resor med kollektivtrafik under april och även under mars är statistiskt signifikant. Under april minskade även det totala antalet resor med 28 procent jämfört med 2019. Även antalet resor med personbil har minskat med 25 procent. Antalet resor till eller från skola har minskat med 64 procent. (Figur 17) En viktig faktor är här den ökade distansundervisningen.

Ett begränsat underlag om skolresor gör den statistiska osäkerheten förhållandevis stor. Trots detta är det en statistiskt signifikant minskning i skolresor under såväl april som mars. Detsamma gäller totalt antal resor.

Figur 2. Antal resor (huvudresor) per person 2020 jämfört med motsvarande tidsperiod 2019. Statistiska osäkerhetsintervall (95%) är markerade på staplarna.
Källa: Preliminära uppgifter från Resvanor i Sverige (Trafikanalys)
Figur 2. Antal resor (huvudresor) per person 2020 jämfört med motsvarande tidsperiod 2019. Statistiska osäkerhetsintervall (95%) är markerade på staplarna.
Källa: Preliminära uppgifter från Resvanor i Sverige (Trafikanalys)

 


Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomisk analys 2019


Trafikanalys har ett återkommande uppdrag att följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomiska...

Bevakning 7 juli


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 7 juli.

Bevakning 6 juli


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 6 juli.