Klimatdeklaration av långväga resor

""

Trafikanalys redovisar ett myndighetsgemensamt regeringsuppdrag om klimatdeklaration av långväga resor. Förslag ska lämnas på hur det kan göras obligatoriskt att redovisa klimatpåverkan i samband med marknadsföring och försäljning av långväga resor med buss, tåg, flyg eller färja.

Läs mer om uppdraget här.


Om planeringen av infrastruktur


För någon månad sedan remitterade Trafikverket sitt s.k. inriktningsunderlag, inför transportinfrastrukturplaneringen för...