Kunskapsunderlag om persontransporter

""

Trafikanalys redovisar ett fördjupat kunskapsunderlag om persontransportsituationen i Sverige till regeringen.


Nytt kunskapsunderlag om persontransporter


Trafikanalys har inom ramen för ett regeringsuppdrag slutredovisat ett fördjupat underlag om hur persontransportsituationen ser...