Konsekvenser av reseavdraget

Personbil på landsväg

Trafikanalys redovisar en fördjupad analys av vissa frågor i reseavdragskommitténs förslag i betänkandet "Skattelättnad för arbetsresor".


Konsekvenser av reseavdraget ska utredas


Trafikanalys har fått i uppdrag att göra en fördjupad analys av vissa frågor i reseavdragskommitténs förslag i betänkandet...