Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Konferens - Transporter i förändring

Den 20 november arrangerar Trafikanalys konferensen Transporter i förändring.

Läs mer om konferensen här


Arbete inom ramen för SOFT-samarbetet


Näringsdepartementet har efterfrågat transportmyndigheternas synpunkter på SOFT-arbetet. I ett yttrande ger Trafikanalys sin bi...

Så reser vi baserat på socioekonomi


Denna PM beskriver resmönster för olika grupper baserat på flera indelningar kopplat både till geografi och individdata.

Kunskapsunderlag om persontransporter


I regleringsbrevet för 2018 fick Trafikanalys i uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag om persontransportsituationen i Sverig...