Lastbil på bro


Trafikanalys redovisar regeringsuppdraget att göra en översiktlig beskrivning av godsflöden till och från Sverige. Beskrivningen ska innehålla en kartläggning av de viktigaste varutyper
na som förekommer och över vilka stråk dessa färdas. Uppdraget ska redovisas senast 31 december.


Kartläggning av gränsöverskridande godsflöden

Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att göra en översiktlig beskrivning av godsflöden till och från Sverige. Beskrivning...