Etappmålet om ökad gång- cykel- och kollektivtrafik

Cyklister i trafik

Trafikanalys redovisar ett regeringsuppdrag om att följa upp etappmålet om ökad gång- cykel- och kollektivtrafik.


Etappmål om ökad gång-, cykel- och kollektivtrafik ska följas upp


Trafikanalys har regeringens uppdrag att följa upp etappmålet inom miljömålssystemet om en ökad gång-, cykel- och kollektivtraf...