Digitaliserad transportbransch öppnar för IT-angrepp

""

Att se över och öka IT-säkerheten i transportbranschen har blivit allt viktigare när automatiseringen tilltar. Frågan är hur väl rustad transportsektorn är mot it-angrepp och vem som bär ansvaret vid en olycka?

Samtidigt som beroendet av informationsteknik ökar i samhället blir också sårbarheten för IT-attacker större. Transportområdet är inget undantag. Danska rederiet Maersk gjorde till exempel en stor förlust efter att blivit angripna av ett kryptovirus för ett par år sedan. För att kunna agera snabbare efterfrågar man från transportsektorns sida en högre beredskap från transportmyndigheterna.

Hur transportmyndigheterna arbetar med de sårbarheter i transportsystemet är något som Trafikanalys undersökt närmare i rapporten Sårbarheter i transportsystemet, och som refereras i en artikel i Unionens tidning. 

– Eftersom samtliga trafikslag är beroende av IT-system och elektronik kan angrepp få stora negativa konsekvenser för transportsystemet. Därför är det viktigt att vi förstår vad som kan hända när digitaliseringen, uppkopplingen och automatiseringen av transportsektorn ökar, säger Ylva Ericsson, utredare på Trafikanalys och författare till rapporten.

Trafikanalys efterlyser i rapporten en bättre samsyn mellan myndigheter och företag om vilka metoder som ska användas och hur dessa kan integreras i verksamheterna.

– Det vi ser är att alla organisationer inte har tillräckligt med kunskap och därför är det viktigt att få till en diskussion om vad som skulle kunna vara en acceptabel säkerhetsnivå, en slags mininivå, som verksamheterna kan diskutera utifrån. Vi kommer säkert att få anledning att återkomma i frågan, säger Ylva Ericsson.

Läs vidare här:

PM 2018:6 Sårbarheter i transportsystemet, Trafikanalys.

Rapport 2019:8 Kunskapsunderlag om uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon, farkoster och system, Trafikanalys.


Europeiska statistikdagen om statistik som vaccin


På den Europeiska statistikdagen 20 oktober uppmärksammar vi vikten av Sveriges officiella statistik. Mottot för årets...

Von der Leyen höll tal om tillståndet i unionen


I sitt tal om tillståndet i unionen den 15 september 2021 beskrev EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen de viktiga n...

Utlysning inom Fonden för ett sammanlänkat Europa


En ny utlysning inom Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting European Facility, CEF) som omfattar 7 miljarder Euro rikta...