Omvärldsbevakning av covid-19 - den 9 september. 

Politik, åtgärder och smittspridning

Inrikes – förslag att slopa banavgiften och att satsa mer på sjöfart för en grön återstart av ekonomin

Debatt: Vänsterpartiet föreslår att banavgiften slopas i år och att regeringen kompenserar de tågbolag som opererar på svensk järnväg för 2020s banavgifter genom att skjuta till 2 miljarder kronor:  

Partiet menar att en extra ändringsbudget behövs för att underlätta denna klimatsmarta form av resande: https://www.di.se/nyheter/v-vill-att-regeringen-ger-taget-2-miljarder-i-stod-situationen-ar-akut/

Transportföretagen efterfrågar mer stöd till transportsektorn: https://www.dagenssamhalle.se/debatt/coronakrisen-ar-inte-over-transportsektorn-33436

Debatt: Sjöfarten är en viktig komponent i en grön återstart av ekonomin. Förslag på åtgärder här: https://www.nwt.se/2020/09/08/det-bla-en-forutsattning-for-en-gron-omstart/

Var femte av alla äldre på boenden i Stockholms län smittades med covid-19 under pandemins början och sju procent avled: https://www.dn.se/sthlm/7-procent-pa-stockholms-aldreboenden-har-dott-i-covid-19/

Flera regioner vittnar om ett ökat tryck på provtagning i samband med beskedet från Folkhälsomyndigheten om att även barn ska provtas för en pågående smitta, genom ett så kallat PCR-test: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7549629

Information om corona nådde inte ut till utsatta förorter lika bra som till övriga samhället enligt en forskningsrapport från Göteborgs universitet. Det beror delvis på att boende i förorterna letar information från annat håll, än övriga befolkningen, vilket kan bero på bristande tillit till svenska myndigheter, att de inte identifierar sig med Sverige och inte kan svenska språket så bra. Inom forskningen talar man även om så kallade nyhetsundvikare, det vill säga personer som nästan aldrig tar del av nyheter: https://www.forskning.se/2020/09/08/samre-coronakommunikation-i-utsatta-fororter/

Utrikes – olika restriktioner i Norden skapar frustration  –  Storbritannien arbetar på en grön återhämtningsplan för flygsektorn

Finlands regering ska förhandla om reserestriktioner under onsdagen. I dagsläget skiljer sig reglerna för resor mycket mellan länder, också mellan grannländerna i Norden. Ett annat system än 14 dagars karantän skulle underlätta för turistnäringen men också för alla som reser av arbets- och familjeskäl. Det finns ett förslag som skulle innebära att karantänen kan slopas för resenärer som tar dubbla test: ett redan före inresa i Finland, och ett några dagar senare. En enkät som det nordiska Gränshinderrådet gjort visar att många invånare i gränsområden i Norden upplevt stor frustration över att länderna har så olika restriktioner. Gränshinderrådet konstaterar också att ländernas olika åtgärder har medfört 34 nya gränshinder för fri rörlighet i Norden och också kan innebära att gränspendlare kan behöva betala skatt i två olika länder när de jobbat hemifrån mer: https://svenska.yle.fi/artikel/2020/09/09/dubbla-coronatest-i-stallet-for-tva-veckors-karantan-skulle-gora-resandet-lattare

Norge klassas som rött land efter en ökning i antal smittade: https://omni.se/smittan-okar-i-norge-klassas-som-rott-land/a/OQbReA

Storbritannien kommer att publicera en återhämtningsplan för flygsektorn med ”gröna” ambitioner under hösten: https://www.businesstravelnewseurope.com/Air-Travel/UK-government-to-set-out-aviation-recovery-strategy-this-autumn-

Brittiska regeringen har meddelat att ett förbud mot folksamlingar som överstiger sex personer, mot dagens 30,  kommer att införas på måndag för att undvika större utbrott av covid-19 under hösten. Stora familjer, skolor och arbetsplatser, liksom coronasäkrade (där smittskyddsåtgärder vidtagits) bröllop, begravningar och lagidrott är några av många undantag från regeln. Det ska ses mot bakgrund av att polisen anses ha svårt att övervaka efterlevnaden av nuvarande regelverk och att testningsverksamheten ligger nära kapacitetstaket: https://www.theguardian.com/world/2020/sep/08/coronavirus-gatherings-of-more-than-six-to-be-banned-in-england https://www.politico.eu/article/social-gatherings-of-six-or-more-banned-in-england-coronavirus-measures/

I Republikanernas förslag till ett nytt stödpaket har man tagit bort tiotals miljarder till den amerikanska flygindustrin. I det förra förslaget hade partiet avsatt 25 miljarder dollar i stöd till flygbolagen och 10 miljarder dollar till flygplatser: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-usa-congress/senate-republicans-to-propose-300-billion-coronavirus-aid-bill-aides-idUSKBN25Z1X9?il=0

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-airlines-congress/u-s-airline-aid-absent-from-senate-republican-proposal-sources-idUSKBN25Z2KT

Kanada har drabbats av en ökning av antalet konstaterade fall av covid-19. Provinsen British Columbia har därför beslutat att restauranger och barer inte får sälja alkohol efter 23.00 och stänga verksamheten vid den tidpunkten såvida de inte serverar mat. Provinsen Ontario skjuter upp planerade lättnader av restriktioner: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-canada/british-columbia-imposes-fresh-curbs-on-nightclubs-as-covid-19-cases-spike-idUSKBN25Z2XM

Jordanien återupptar internationella flygningar som varit inställda i nära sex månader till följd av coronapandemin: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-jordan-airport/jordan-resumes-regular-commercial-flights-after-six-month-halt-during-pandemic-idUSKBN25Z32U

Sysselsättning och ekonomi – persontransporter drabbas fortsatt hårt – oljepriset fortsätter att falla – sjukskrivningar och VAB ökar kraftigt

Drygt 4000 företag i transportbranschen ansökte om omställningsstöd. Utbetalningarna visar att persontransporterna, oavsett trafikslag, har drabbats och fortsätter att drabbas mycket hårt av pandemin:

https://www.rt-forum.se/article/view/737976/coronakrisen_langt_ifran_over?ref=newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=daily

Utbudet av begagnade bilar har krympt med 30 procent sedan den 1 juni: https://www.di.se/bil/glodhet-begagnatmarknad-kyls-av-utbudet-ned-30-procent/

Oljepriset har nu fallit i fem dagar i rad, vilket kan tyda på att efterfrågan kommer att minska även i framtiden: https://www.di.se/live/oljepriset-fortsatter-att-falla-brent-under-40-dollar-per-fat/

Volvo varslar. Förhandlingarna kring varslen på Volvo Cars och AB Volvo är långt gångna och berör cirka 2 500 tjänstemän. Totalt har nu över 100 000 varsel gjorts i Sverige under 2020: https://www.expressen.se/gt/storvarsel-pa-volvo-tusentals-far-sluta/

Förra veckan ökade antalet ansökningar om tillfällig föräldrapenning hos Försäkringskassan med drygt 70 procent jämfört med veckan innan. Jämfört med samma period förra året är ökningen hela 66 procent. På några dagar har över 124 000 ansökningar skickats in: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/kraftig-okning-av-vab-ansokningar

Sjukskrivningar för psykisk ohälsa har ökat senaste åren: https://omni.se/sjukskrivningar-for-psykisk-ohalsa-har-okat-senaste-aren/a/qApKLe

Sjukdagarna ökade från ett snitt på 1,30 dagar i andra kvartalet 2019 till 2,11 i andra kvartalet i år. För kvinnor är ökningen 62,8 procent – från 1,53 till 2,50 dagar – och för män 61,1 procent – från 1,08 till 1,75 dagar: https://www.di.se/live/kraftig-okning-av-antalet-sjukdagar-i-andra-kvartalet/

Den brittiska researrangören Thomas Cook, som förra hösten kollapsade som ett resultat av stora skulder, kan komma att göra comeback som en onlineresebyrå: https://www.di.se/live/konkursad-charterjatte-kan-ateruppsta-som-onlinebyra/

Transporter och resande

Resande – fortsatt intresse för semesterresor inrikes

Stort intresse för Sälen under jul och nyår. SkiStar Sälen ser att bokningarna har ökat med 33 procent (objektsnätter) i jämförelse med föregående år:

www.rt-forum.se/article/view/738290/stort_sug_efter_jul_i_salen?ref=newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=daily

Luftfart – få bolag kan upprätthålla tvåmetersregeln av ekonomisk skäl – något fler flyger med Finnair

Om två meters avstånd ska hållas på ett flygplan kan endast fönsterplatserna beläggas. Det skulle innebära en beläggningsgrad på ungefär 15 procent, vilket är mycket lägre än genomsnittet pre-corona på 86 procent. Enligt International Air Transport Association kan endast fyra bolag världen över tjäna pengar med en beläggningsgrad under 62 procent: https://www.wired.co.uk/article/future-of-business-travel

Air Baltic börjar flyga till Göteborg och Stockholm igen: https://www.flygtorget.se/Aktuellt/Artikel/?Id=13867

I augusti flög 193 000 personer med Finnair. En minskning med nära 86 procent jämfört med samma period under fjolåret, men en ökning från juli med 32,9 procent: https://www.travelnews.se/finnair/kraftigt-okat-passagerarantal-for-finnair-i-augusti/

De kinesiska myndigheterna ger grönt ljus för att börja flyga direkt från Sverige och sju andra länder till Peking. Övriga länder är: Danmark, Österrike, Grekland, Kambodja, Thailand, Kanada och Pakistan: https://check-in.dk/atter-nonstopflyvninger-fra-skandinavien-til-beijing/

Sjöfart – norska rederiet Color Line skär ner  

Minskad efterfrågan i coronapandemins spår innebär att det norska rederiet Color Line behöver skära i verksamheten. Personalstyrkan på land och till sjöss ska minskas med motsvarande 300 heltidsanställda. Driftskostnader ska minskas genom att utnyttja genomförda investeringar i digital teknik. Rederiet bedriver trafik med kombinerade passagerar- och bilfärjor mellan Norge och Sverige, Danmark och Tyskland: https://www.soefart.dk/article/view/738343/color_line_vil_nedlaegge_300_stillinger

Kollektivtrafik – kollektivtrafiken en förutsättning för ekonomisk återhämtning  –  oklart om alla parter godkänner plexiglaslösning för att skydda förare

Ingen ekonomisk återhämtning utan kollektivtrafik: https://thehill-com.cdn.ampproject.org/c/s/thehill.com/opinion/civil-rights/515182-without-public-transit-there-will-be-no-economic-recovery?amp

Bussoperatörer planerar bygga ett skydd i plexiglas runt förarplatsen så att påstigning kan ske framme och betalning göras, men Arbetsmiljöverket och facket kan motsätta sig planerna: https://www.svd.se/plexiglas-ska-stoppa-pandemiplankare

Uppsala Lokaltrafik uppmanar resenärer som vill undvika trängsel att inte åka med fjorton linjer, bland annat buss 102, 848 och 118, på morgonen och eftermiddagen: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/vAWE5m/ul-har-ar-linjerna-med-storst-trangsel

Gävleborg. Enligt X-trafiks egen prognos kan de gå back 100 miljoner kronor i år på grund av att coronaviruset har minskat resandet. På horisonten hägrar visserligen ett statligt stödpaket på 3 miljarder kronor, men det ska räcka till hela landet och beräknas ta slut snabbt: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/x-trafik-kan-ga-back-100-miljoner-i-ar-pa-grund-av-coronaviruset

Serviceresor – pausad samplanering ökar efterfrågan

Svårt för Länstrafiken i Örebro att klara det ökade trycket på serviceresor när samplaneringen upphört till följd av corona: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/svart-for-lanstrafiken-att-klara-det-okade-trycket-pa-serviceresor

 


Många frågor vid årets början

Nu när vi fortfarande bara är i början av år 2023 är det förstås många frågor kring utvecklingen på transportområdet som ännu ä...

Trafikverkets arbete med kostnadskontroll – plan för granskning och uppföljning

I augusti 2022 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att genomföra en granskning och uppföljning av Trafikverkets arbete med...

Sverige hoppas avsluta förhandlingar om Fit for 55-paketet

Den 1 januari tog Sverige över ordförandeskapet i rådet. Ordförandeskapet kommer att arbeta utifrån fyra prioriteringar. Svensk...