Omvärldsbevakning av covid-19 - den 9 juni.

Politik och åtgärder

Inrikes

Regelbundna hälsokontroller för personal med säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom järnväg, tunnelbana och spårväg. Transportstyrelsen har tagit fram vilka åtgärder för hälsokontroller som nu finns på plats med anledning av covid-19: https://www.tagforetagen.se/2020/06/atgarder-for-regelbundna-halsokontroller/

Utrikes

Karantän för resenärer från Sverige  –  mer cykelbana i Paris

WHO säger att pandemin är långt från över och redovisar den största ökningen av antalet konstaterade fall under en dag. Pandemins epicentrum befinner sig alltjämt över Sydamerika där Brasilien är det land i världen med flest konstaterade fall efter USA. Smittan sprider sig också snabbt i centralamerikanska Guatemala och det finns också tecken på att Nicaragua är hårdare drabbat än myndigheterna vill medge:

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-who/who-says-pandemic-far-from-over-as-daily-cases-hit-record-high-idUSKBN23F23E

https://www.theguardian.com/world/2020/jun/08/nicaragua-coronavirus-sandinista-leaders-fall-victim

Satellitbilder från sjukhusparkeringar i Wuhan och trender på internetsökningar visar att coronaviruset kan ha spridits i Kina så tidigt som augusti, enligt en ny studie från Harvard Medical School: https://edition.cnn.com/2020/06/08/health/satellite-pics-coronavirus-spread/index.html

De nordtyska delstaterna som gränsar mot Sverige och Danmark, inför två veckors strikt karantän för personer som varit i Sverige. Beslut försvårar både färjevägen från Skåne till Mecklenburg-Vorpommern och bilvägen över Danmark till Schleswig-Holstein. Beslutet kommer dagen efter att Niedersachsen – längs nordsjökusten –  öppnade för karantän för resenärer från Sverige: https://www.svd.se/karantankrav-infors-for-resenarer-fran-sverige

Slovenien öppnar sina gränser, utan restriktioner, för 14 europeiska länder. Sverige återfinns dock inte på den listan: https://www.svd.se/tyska-delstater-karantan-for-sverigeresenarer

I Paris byggs nu cykelbanenätet ut med 650 kilometer med anledning av ökad tvåhjulig trafik i samband med coronakrisen. Såväl tillfälliga som permanenta cykelbanor ingår i siffran. Även i andra europeiska storstäder skapas nya cykelleder i stor omfattning för till fället. Källa: TT

Frankrikes regering planerar ett stödpaket till Airbus och andra delar av sin flygindustri. I paketet ingår även åtgärder att skydda viktiga delar av näringen från kinesiska intressen: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-07/france-plans-billions-of-euros-to-rescue-aerospace-industry

Över hälften av invånarna som testats i italienska Bergamo har antikroppar mot covid-19: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-italy-antibodies/over-half-of-people-tested-in-italian-city-of-bergamo-have-covid-19-antibodies-idUSKBN23F2JV

Belgien öppnade upp efter tre månader: https://afp.omni.se/reopened-brussels-bars-invaded-by-thirsty-beerdrinkers/a/qLj1wm

Endast 55 döda under ett dygn i Storbritannien, den lägsta siffran sedan i mars: https://afp.omni.se/uk-records-55-coronavirus-deaths-lowest-total-since-march/a/Op480V

I New York får 400 000 personer nu gå till sina arbeten: https://www.nytimes.com/2020/06/07/nyregion/new-york-reopening-coronavirus.html

Moskva lättar på restriktionerna och ryssar får nu åka utomlands för att arbeta, studera eller ta hand om sjuka släktingar Kritiker uppger att åtgärden är ämnad att ge ett sken av normalitet inför att två för ryska regeringen viktiga händelser närmar sig: Folkomröstning om en konstitutionsförändring som gör det möjligt för Putin att sitta kvar till 2036 och segerdagen över nazismen: https://www.themoscowtimes.com/2020/06/08/a-political-decision-russia-declares-victory-over-coronavirus-even-as-cases-rise-a70517

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-russia-cases/russia-reopens-borders-for-its-nationals-to-work-study-and-get-treatment-abroad-idUSKBN23F0R7?il=0

OS i Tokyo har flyttats fram till år 2021. Tokyos guvernör Yuriko Koike menar att det i så fall måste till en internationell överenskommelse vad gäller resor och karantän, eftersom idrottarnas och publikens frihet att besöka Japan är en förutsättning för att kunna arrangera sommarspelen. Det kan bli nödvändigt att rationalisera och förenkla delar av OS på grund av coronapandemin, och öppnar för att skära ner på invigningen och avslutningen av spelen.

Andra förslag på förändringar som diskuterats är obligatorisk virustestning och färre åskådare: https://edition.cnn.com/2020/06/07/sport/tokyo-2020-olympics-governor-yuriko-koike-spt-intl/index.html

Inställd turism skapar stora problem i Afrika. I början av maj gick fem internationella organisationer, däribland FN-organet World Tourism Organization, samman och krävde ett globalt räddningspaket för den afrikanska turismsektorn. Den sysselsätter nästan 25 miljoner människor i Afrika och står för drygt sju procent av kontinentens BNP, påpekade organisationerna. Till skillnad från exempelvis USA, Kina och länder i EU saknar också många afrikanska stater den ekonomiska styrka som krävs för att hjälpa näringslivet att övervintra. Källa: Norrbottens-Kuriren

Sysselsättning och ekonomi

Drygt hälften av de varslade i mars har blivit uppsagda – färre konkurser inom transportbranschen förra veckan

Oljepriset ökar till följd av att lättade coronarestriktioner antas öka efterfrågan. Utvecklingen framöver avgörs hur länge OPECs överenskommelse om begränsad produktion kan förlängas och pandemins fortsatta utveckling. https://www.reuters.com/article/us-global-oil/oil-prices-rise-on-optimism-easing-of-lockdowns-to-spur-fuel-demand-idUSKBN23G04O

Förra veckan varslades 3 060 personer om uppsägning, totalt har 80 816 personer varslats sedan början av mars. Av de som varslades i mars har drygt hälften blivit uppsagda. Transport och magasinering tillhör en av de näringsgrenar som drabbats hårdast: https://arbetsformedlingen.se/om-oss/press/pressmeddelanden?id=58DD43FF12974584

Veckans konkurser. Konkurstakten ser ut att lugna sig något. I förra veckan var det "bara" följande två företag inom transportbranschen som gick i konkurs:

Goldtouch logistik, Täby

Serva business group, Västerås

Källa: Proff https://www.transportnet.se/article/view/722623/veckans_konkurser?ref=newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=daily

Världsbanken varnar för dramatisk ökning av fattigdom i pandemins spår. Fler länder kommer drabbas av recession än under den stora depressionen på 1930-talet: https://www.theguardian.com/business/2020/jun/08/world-bank-warns-covid-19-pandemic-risks-dramatic-rise-in-poverty

Transporter

Resande

Många tror att arbetspendlingen kommer att återgå till samma nivåer som tidigare  – Sydeuropa lockar ¼

En studie om pendling och affärsresor, som genomfördes i mitten av april 2020 av K2 och Lunds universitet, indikerar att de offentliga myndigheter som studerats var väl förberedda, åtminstone tekniskt, för att genomföra en snabb beteendeförändring när resor i tjänsten inte längre var ett alternativ. På frågan om respondenterna tror att de nya virtuella mötes- och samarbetsrutinerna kommer att kvarstå när epidemin har klingat av menar de flesta att arbetet kommer att förändras avsevärt och att vi kommer att bli mycket bättre på att samarbeta med hjälp av digitala verktyg. En majoritet av respondenterna tror dock att arbetspendlingen kommer att återgå till samma nivåer som tidigare. Undersökningen innehöll frågor om pendling och affärsresor, attityder till olika färdmedel och val av resesätt, men också frågor relaterade till användning av digitala verktyg och virtuella möten. Frågorna besvarades av 719 respondenter som alla arbetar i svenska offentliga myndigheter: https://www.rt-forum.se/article/view/722808/coronan_far_myndigheter_att_sluta_resa

Ovanligt många bokar charterresor till år 2021 redan nu: https://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/3Jv4n9/rusning-till-att-boka-charterresor--nasta-ar

Enligt en nyligen genomförd undersökning säger 24 procent att de kan tänka sig att resa till Sydeuropa inom de närmaste sex månaderna. Det är framförallt personer i 50 – 60 årsåldern och boende i Stockholm eller södra Sverige som kan tänka sig att åka till södra Europa under de närmaste sex månaderna. Undersökningen visar också att det man längtar efter är restaurangbesök, golf och naturligtvis sol och bad: https://www.travelnews.se/ovrigt/var-fjarde-svensk-kan-tanka-sig-att-resa-till-medelhavet-i-ar/

Luftfart

Kommuner köper Ängelholm-Helsingborgs flygplats – Norwegian kapar flottan – hög säkerhetsstandard hos Emirates

Sju kommuner köper Ängelholm-Helsingborgs flygplats av nuvarande ägaren Peab: https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/kommuner-raddar-angelholms-flygplats-32817

Ronneby Airport: Inga SAS-flyg från Kallinge i sommar eftersom efterfrågan inte varit tillräckligt stor. SAS har velat ha ett 30-tal bokningar per avgång och det verkar de inte ha varit i närheten av. Trafikstart för SAS väntas istället i augusti, om intresset finns. Källa: Sydöstran

Norwegian kapar flygplansflottan från 156 flygplan till 140 varav bara 8 är i trafik. Norwegian fortsätter nu anpassningen till en ny verklighet och i den ska flygbolaget klara sig med drygt 100 flygplan: https://www.flygtorget.se/Aktuellt/Artikel/?ID=13752&KatID=1

Emirates sätter en hög säkerhetsstandard och har introducerat ett kostnadsfritt och virusanpassat ”amenity kit”, ett bekvämlighets- eller hygienpaket som ges till alla passagerare vid incheckningen på alla Emirates flyg till Dubai och på Dubai International Airport. Dessa paket består av masker, handskar, antibakteriella våtservetter och hand-gel. Emirates har utöver sina hygienpaket infört en rad åtgärder för personal- och passagerare, bl.a. krav på munskydd. De nya åtgärderna har trätt i kraft i slutet av maj och innefattar alla bolagets flighter: https://finalcall.travel/se/emirates-satter-hog-sakerhetsstandard-med-gratis-hygienpaket/

Sjöfart

Matroser fast på fel ställe

400 000 matroser fast på fel ställe: https://omniekonomi.se/hotet-mot-handeln-400-000-matroser-fast-pa-fel-stalle/a/Op4rBk

Nora: Färre passagerare per resa när M/S Plaskus corona-anpassar turerna. Tio passagerare åt gången, anvisade platser och ingen hjälp med i- och urlastning är några av de åtgärder som vidtas när M/S Plaskus återupptar turerna i sommar. Folkhälsomyndigheten rekommendation om att hålla avstånd inomhus såväl som utomhus gäller under resor med M/S Plaskus och vistelse på Alntorps ö. Källa: Nerikes Allehanda

Bantrafik 

Kraftigt minskat tågresande världen över

WSP har publicerat en rapport om hur tågbranschen påverkas av covid-19-pandemin i olika delar av världen. Så mycket har resandet med tåg och spårbunden kollektivtrafik minskat med jämfört med 15 januari i år:

LAND             10 MAJ           21 APRIL
Kanada           75%               80%
USA               70%               80%
Storbritannien 77%               80%
Sverige           50%               -
Sydkorea        35%               50%
Hongkong       30%               40%
Australien       65%               80%

https://www.wsp.com/sv-SE/insikter/tagbranschen-och-effekterna-av-covid-19-pandemin

https://www.di.se/nyheter/rapport-kraftigt-minskat-tagresande-i-corona-krisen/

Kollektivtrafik 

Undvik kollektivtrafiken i Stockholm i sommar

SL: Undvik kollektivtrafiken i sommar: https://www.jarnvagsnyheter.se/20200608/10423/sl-manar-undvik-kollektivtrafiken-i-sommar

Buss 

Flera bussbolag ser ljuset i tunneln och återupptar trafiken gradvis

Expressbussföretaget Ybuss, som trafikerat Norrlandskusten ner mot Stockholm, återupptar trafiken i liten skala den 17 juni. Inledningsvis med en daglig tur och retur från Timrå. Om det visar sig att kunderna återvänder kommer trafiken att utökas redan under sommaren. För att hålla den fysiska distanseringen kommer Ybuss bara att boka halva bussen. Företaget uppger också att man kommer att vara mycket noga med att göra allt för att kunder och förare ska känna att de kan resa tryggt med Ybuss såväl smittskyddsmässigt som i övrigt.: https://www.bussmagasinet.se/2020/06/ybuss-startar-upp-trafiken/

Flera bussbolag i Östergötland ser nu ljuset i tunneln och återupptar trafiken till viss del. Blåklintsbuss börjar exempelvis köra expressbussar till Stockholm: https://corren.se/bli-prenumerant/artikel/kr2v6y7j

Taxi

Bolag vidtar åtgärder efter skyddstopp i Dalarna

Dalarna: I fredags begärde Transportarbetareförbundet ett skyddsstopp mot Ludvika Taxi AB, Borlänge Taxi AB och Granbo trafik AB då skyddsombudet inte tyckte att bolagen hade följt coronarestriktionerna. Under måndagen stod det dock klart att bolagens ägare har accepterat skyddsstoppet och åtgärdat de fel som facket pekade på. Det betyder att ingen sitter i framsätet eller i sätesraden precis bakom chauffören så att rekommendationerna att hålla en och en halv meter mellan passagerare och chaufför följs.

Vägtrafik

Coronaåtgärder minskade vägtrafiken i USA

Störst var minskningen i USA:s nordöstra delar, där trafikvolymen sjönk 47 procent. I delstaten Connecticut var minskningen 50,5 procent, i Hawaii 50,4 procent, i New Jersey 49,3 procent och i Maryland 47,2 procent.

Nedgången i april innebar också att det under de första fyra månaderna i år noterades en minskning i trafikvolymen för första gången sedan 2001 för perioden januari-april. Jämfört med i fjol var minskningen 14,8 procent under fyramånadersperioden: https://www.vk.se/2020-06-09/coronaatgarder-minskade-vagtrafiken-i-usa

Infrastruktur

Öresundsbron satsar på underhåll när trafiken reduceras

Öresundsbron startar flera underhållsprojekt på förbindelsen när trafiken reducerats kraftigt på grund av coronapandemin. Ny asfalt på bron, nytt vägräcke på Peberholm och renoverade väggpaneler i tunneln: https://news.cision.com/se/oresundsbro-konsortiet/r/oresundsbron-satsar-pa-underhall-nar-trafiken-reduceras,c3129706

https://www.newsoresund.se/brounderhall/


Fördel vägtransporter

Forskning, innovation och kompetensförsörjning är trafikslagsspecifika frågor i transportsektorn. Vägtransporter dominerar...

Ett uppdrag för bättre klimat

I mars 2021 beslutade regeringen att Trafikanalys skulle få i uppdrag att leda arbetet med att ta fram analyser och underlag so...

Transportsektorn kan nå klimatmål men fler styrmedel krävs

Målet att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter till 2030 kan nås - men det är angeläget att beslutade...